Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

Data konferencji:

29-30 marca 2017 r.

Współorganizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opis konferencji

Z powodu wyczerpania limitu miejsc, zakończyliśmy rejestrację na konferencję. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo na naszej stronie głównej. W razie dodatkowych pytań można skontaktować się z organizatorami w Lublinie wysyłając mail na adres nkn_lublin@kul.lublin.pl. 

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia; pewne działania w tym kierunku już zostały podjęte. Zmiany wymaga system oceny jakości kształcenia tak, aby by uchwycić rzeczywiste efekty, a nie sprawność w tworzeniu dokumentacji.
Poprawić też należy porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy ministerstwo powinno oddziaływać na ofertę edukacyjną przez politykę kontraktowania kierunków studiów, a jeśli tak, to jak powinno to robić.  Rozważenia wymaga wprowadzenie zmian w organizacji toku kształcenia (3+2+4 czy 4 + [1] + 4). Absolwenci musza być lepiej przygotowani do startu zawodowego, ale poprawy wymaga też poziom ogólnego wykształcenia i kompetencji społecznych.

Na koniec pozostaje problem niezbyt wysokiego poziomu kandydatów na studia (efekty pracy szkół średnich). Być może trzeba powrócić do prowadzenia egzaminów wstępnych i innych działań selekcyjnych przy przyjęciu na studia lub dopuścić do ich wprowadzenia przez uczelnie na mocy przepisów wewnętrznych (oznacza to jednak zmniejszenie rangi matury).

Program konferencji

Pobierz program konferencji jako plik PDF (Pobierz plik PDF – Adobe Reader)

Wydawnictwo konferencyjne

Pobierz materiały konferencyjne jako plik PDF (Pobierz plik PDF – Adobe Reader)

Goście specjalni

Multimedia

Prezentacje

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę