Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

Data konferencji:

19-20 czerwca 2017 r.

Współorganizator:

Uniwersytet Warszawski

Opis konferencji

Rejestracja na konferencję w Warszawie rozpocznie się na około 3 tygodnie przed wydarzeniem. Informacja o tym wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego znajdzie się na naszej stronie (tu i w zakładce AKTUALNOŚCI) na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Warszawskiego i wielu innych zaprzyjaźnionych instytucji. Pojawi się ona też na naszych profilach na Facebooku i Twitterze, można je śledzić aby informacji nie przegapić.

 

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni. Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Program konferencji

Wydawnictwo konferencyjne

Goście specjalni

Multimedia

Prezentacje

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę