Zdiagnozowane problemy i rekomendacje Zespołu Rady NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Zdiagnozowane problemy   Głównym problemem uczelni wyższych jest niedobór środków na finansowanie szkolnictwa wyższego i naukę oraz ich rozproszenie wynikające z nadmiernej liczby wyższych szkół różnych typów. Poziom jakości naukowej i dydaktycznej różnych uczelni wyższych jest tak zdecydowanie różny, iż wymaga profilowania uczelni. Brak zróżnicowania spowoduje znaczące dalsze obniżenie jakości badań naukowych i kształcenia na uczelniach wyższych.   Rekomendacje   Planowane zmiany dotyczące…