Współpraca międzynarodowa w ramach dużych zespołów badawczych

Uwagi wstępne   Obecny wysoki poziom polskiej fizyki zawdzięczamy niewątpliwie temu, że istniała wspaniała tradycja (Maria Skłodowska-Curie czy Marian Smoluchowski) oraz że  kilku wybitnych uczonych przeżyło drugą wojnę światową. Nasi mistrzowie publikowali prace w najlepszych zachodnich czasopismach i zachowali przedwojenne kontakty naukowe z bardzo dobrymi fizykami za Zachodzie. Pomimo komunizmu posyłali więc swoich najzdolniejszych uczniów na staże w dobrych ośrodkach badawczych za granicą. Patrząc na to z perspektywy fizyka cząstek,…