Rekomendacje do ustawy – współpraca nauki z gospodarką

Należy poprawić mobilność pracowników nauki poprzez wprowadzenie gwarancji ponownego zatrudnienia na uczelni pracownika po zakończeniu projektu w przemyśle w którym był zatrudniony. Należy stworzyć mechanizmy zatrudnianie w nauce ludzi z doświadczeniem pracy w przemyśle. Należy zatrudniać w przemyśle ludzi z dorobkiem naukowym. Doktorantami mogą np. być pracownicy przedsiębiorstw, którzy zostają oddelegowani na 3 lata doktoratu na uczelnię i wracają potem do pracy w przedsiębiorstwie. Zalecane jest uruchamianie projektów tworzących bazę wiedzy dla…