Postulat i informacja w sprawie działalności polskich wydawców w światowym obiegu i dystrybucji książek naukowych

MNiSW od wielu lat dąży do umiędzynarodowienia dorobku polskiej nauki. Dotychczasowe wysiłki nie przyniosły istotnych rezultatów, gdyż stosuje się wadliwe instrumentarium. Ich przykładem jest program wspierania, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Uniwersalia), tłumaczeń  książek wydanych w języku polskim na języki kongresowe, głównie angielski. Reguły konkursu wymagają, by wnioskodawca nawiązał na etapie przygotowywania wniosku współpracę z renomowanym wydawnictwem zagranicznym. To błędne koło, bo wydawca zagraniczny…

Uwagi i postulaty dotyczące projektów nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym

Sporo uwagi poświęcono propozycjom zmiany ustroju Uczelni; wśród tychże postulatów znajduje się wiele rozwiązań zbliżonych do tych, które stosowane są w krajach Zachodu (w szczególności – w Stanach Zjednoczonych). Duża część z proponowanych rozwiązań ma charakter centralizacyjny. Wśród powodów konieczności zmiany ustroju wymienia się między innymi zjawisko nepotyzmu. Uważamy, że jakkolwiek zmiany są konieczne, to można zaproponować inne rozwiązanie: wzmocnienie władzy Senatu…