Nowe propozycje studiów – relacja mistrz uczeń, studia międzyobszarowe

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (MSI) to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to stacjonarne studia humanistyczne (I i II stopnia oraz pięcioletnie jednolite magisterskie, w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskanie dyplomu) nawiązujące do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń. Każdy student wybiera tutora i opracowuje indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu można równocześnie studiować np. dowolną filologię, ale również zagadnienia…