Podsumowanie panelu „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w oczach młodych naukowców”

Dla młodych badaczy zrzeszonych w Akademii Młodych Uczonych PAN szczególnie ważne jest zagadnienie tzw. „doskonałości naukowej”. Postanowiliśmy zatem w czasie prowadzonego przez nas panelu „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w oczach młodych naukowców” odpowiedzieć na pytanie, czy – z punktu widzenia reprezentowanej przez nas dziedziny wiedzy – projekt nowej ustawy wspiera poprawę jakości nauki w Polsce. Odnieśliśmy się do kluczowych naszym zdaniem kwestii, takich jak: umiędzynarodowienie…