Projekt ustawy po konsultacjach społecznych – prezentacja

W poniedziałek, 22 stycznia o godzinie 12.00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego Premier Jarosław Gowin przedstawi projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce po zmianach wprowadzonych w wyniku konsultacji społecznych. Konsultacje takie, zgodnie z zapowiedzią, trwały przez trzy miesiące po narodowym Kongresie Nauki, gdzie projekt został zaprezentowany po raz pierwszy. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego napłynęło kilka tysięcy maili z uwagami, komentarzami i propozycjami…

Szczegóły

Rada Narodowego Kongresu Nauki – podsumowanie

Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce zajmuje się już Rada Ministrów, zakończyła się wiec środowiskowa debata nad kształtem tego projektu. W gmachu MNiSW odbyło się ostatnie posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki. W czasie spotkania spierano się o ostatnie poprawki i podsumowano dwa lata pracy przedstawicieli środowiska akademickiego i administracji rządowej nad ostatecznym kształtem projektu. Było to niewątpliwie wyjątkowe przedsięwzięcie, precedensowe nie tylko w skali Polski; dziesiątki spotkań…

Szczegóły

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Świąt rodzinnych, ciepłych i radosnych, z dala od zgiełku, wśród życzliwych ludzi, z chwilą czasu na refleksję nad tym co najważniejsze. A w Nowym Roku życzymy wszystkim osobistego szczęścia i satysfakcji w pracy. Życzymy też Państwu ale i sobie, aby nowa ustawa, przygotowana przy udziale tak wielu ludzi, zaczęła w roku 2018 przynosić dobre efekty. Żeby za kilka lat polskie szkoły wyższe i nauka w Polsce znalazły się wśród najlepszych na świecie. Zespół…

Szczegóły

Prosimy o Państwa opinie – ankieta

Za nami bezprecedensowe konsultacje projektu nowego ładu w szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce -konkurs na założenia ustawy, dziewięć konferencji programowych i Narodowy Kongres Nauki, a po nim kolejne konsultacje. Zależy nam bardzo na poznaniu opinii tych przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zaangażowali się w to wyjątkowe przedsięwzięcie. Do wszystkich, którzy zarejestrowali się na wydarzenia NKN rozesłaliśmy maile z prośbą o wypełnienie ankiety. Jeśli ktoś z Państwa takiego maila nie dostał, a śledził wydarzenia…

Szczegóły

Szatkowanie i ‘deszatkowanie’ nauki

Szatkownica to urządzenie bardzo przydatne w kuchni, które służy do szatkowania warzyw. Proces szatkowania dotyczy również nauki, a w Polsce przybrał on monstrualne rozmiary, doprowadzając do tego, że nauka dzieli się na 102 dyscypliny. Co więcej pojawiły się wnioski w sprawie wyłaniania nowych dyscyplin. Dlaczego tak się stało – jest to wynik radosnej twórczości przedstawicieli nauki i nieroztropnych decyzji osób sankcjonujących te propozycje, najpewniej zgodnie z prawem. Pytanie,…

Szczegóły

Uwagi na temat studiów doktoranckich w kontekście proponowanych zmian

Jako doktorant IV roku studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dużą uwagą śledzę propozycje zmian i pokładam duże nadzieje w przygotowywanej reformie szkolnictwa wyższego. W sposób szczególny chciałbym pogratulować Panu Ministrowi odwagi, iż wbrew przeciwnościom i licznym głosom krytyki podjął się tak ważnego, potrzebnego, a zarazem odpowiedzialnego zadania. Jako uczestnik Narodowego Kongresu Nauki, odbywającego się dniach 19-20 września w Krakowie, z uwagą przysłuchiwałem…

Szczegóły

Podsumowanie panelu „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w oczach młodych naukowców”

Dla młodych badaczy zrzeszonych w Akademii Młodych Uczonych PAN szczególnie ważne jest zagadnienie tzw. „doskonałości naukowej”. Postanowiliśmy zatem w czasie prowadzonego przez nas panelu „Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce w oczach młodych naukowców” odpowiedzieć na pytanie, czy – z punktu widzenia reprezentowanej przez nas dziedziny wiedzy – projekt nowej ustawy wspiera poprawę jakości nauki w Polsce. Odnieśliśmy się do kluczowych naszym zdaniem kwestii, takich jak: umiędzynarodowienie…

Szczegóły

Nowe propozycje studiów – relacja mistrz uczeń, studia międzyobszarowe

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (MSI) to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to stacjonarne studia humanistyczne (I i II stopnia oraz pięcioletnie jednolite magisterskie, w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskanie dyplomu) nawiązujące do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń. Każdy student wybiera tutora i opracowuje indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu można równocześnie studiować np. dowolną filologię, ale również…

Szczegóły

Uwagi po Kongresie Nauki w Krakowie

Prof. Georg Winckler, przewodniczący panelu ekspertów „Peer Review of Poland under the Horizon 2020” przedstawił wykład w czasie Kongresu Nauki Polskiej w Krakowie. Rozpoczął od statystyk cytowań, które są dla nas niekorzystne, podobnie jak dla większości państw postkomunistycznych (tylko Czechy mają wyższe notowania). Dopiero na jednym z ostatnich slajdów pokazał jak niewyobrażalnie niskie są nakłady na kształcenie studentów w Polsce w porównaniu z państwami Unii. Przedstawiony…

Szczegóły

To jest nasza wspólna ustawa – Narodowy Kongres Nauki za nami

Zakończył się Narodowy Kongres Nauki, najważniejsze od wielu lat wydarzenie związane z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. Najistotniejszym punktem Kongresu było zaprezentowanie przez Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina najważniejszych rozwiązań nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, następnie przez dwa dni trwały dyskusje nad poszczególnymi obszarami przedstawionego projektu. Premier Jarosław Gowin zwrócił się do całego środowiska akademickiego z prośbą o nadsyłanie opinii o zapisach projektu…

Szczegóły