O transparentności finansowania uczelni

Debata nad doskonaleniem systemu szkolnictwa wyższego trwająca od roku jest przedsięwzięciem bez precedensu. Część środowiska akademickiego aktywnie w niej uczestniczy, część przygląda się z boku, a część liczy na to, że przeczeka, gdyż nie takie burze już przeżyła. Pojawiają się pytania, czy to, co się dzieje wokół szkolnictwa wyższego jest grą polityków o z góry znanym wyniku, czy toczy się na serio. Moim zdaniem wszystko wskazuje…

Szczegóły

Współpraca między nauką/szkolnictwem wyższym a otoczeniem gospodarczym – bariery i propozycje rozwiązań

Uważamy, że największą barierą w rozwoju współpracy polskich uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest aktualny model kariery pracowników uczelni. Dlatego postulujemy wprowadzenie do modelu kariery pracowników uczelni odrębnej ścieżki rozwoju oraz awansu dla osób, które: przygotowują merytorycznie, pozyskują finansowanie oraz realizują projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe we współpracy z przemysłem; prowadzą badania aplikacyjne nad technologiami/rozwiązaniami o wysokim potencjale komercjalizacji potwierdzonym zainteresowaniem konkretnych partnerów biznesowych; rozwijają technologie/rozwiązania w ramach spółek…

Szczegóły

Staże podoktorskie – brakujące ogniwo

Zastanawiając się nad modelem kariery naukowej wiele miejsce poświęcono dyskusji nad doktoratami i habilitacjami, formułując różne kryteria awansu. Jednym z nich jest kwestia mobilności młodych naukowców po doktoracie, rozumiana na całym świecie jako postdoctoral training czyli staży podoktorskich. Ożywione dyskusje nad mobilnością młodej kadry naukowej, które miały miejsce podczas konferencji w Katowicach, prowadzone były głównie w aspekcie awansu naukowego do kolejnego stopnia naukowego w naszym systemie…

Szczegóły

Łódź – koniec rejestracji

Zakończyliśmy rejestrację na konferencję programową NKN w Łodzi „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”. Limit wolnych miejsc został wyczerpany mimo iż organizatorzy przygotowali ich ponad 600 – najwięcej do tej pory. Pytania w sprawie konferencji proszę kierować na adres: nknlodz@info.p.lodz.pl. Konferencję będzie można oglądać na żywo na naszej stronie głównej. Zarejestrowane  wystąpienia zostaną później umieszczone na podstronie konferencji łódzkiej.

Model kariery naukowej według Obywateli Nauki – ścieżka dydaktyczna

W dyskusji wokół założeń do Ustawy 2.0 pojawiła się propozycja zróżnicowania ścieżek kariery nauczyciela akademickiego i dowartościowania ścieżki dydaktycznej. Obywatele Nauki popierają gorąco ten projekt z kilku powodów: przede wszystkim w dzisiejszym systemie nastawionym przede wszystkim na osiągnięcia naukowe dydaktyka jest coraz częściej traktowana przez pracowników uczelni jako uciążliwy dodatek do badań (z których przede wszystkim są rozliczani). W oczywisty sposób nie sprzyja to jakości…

Szczegóły

Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego – ministerialne fiat czy ekonomiczna racjonalność uczelni?

Wyodrębnienie uczelni badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych jest rozważane jako jeden z fundamentów ustawy 2.0. Może jednocześnie okazać się jej najbardziej kontrowersyjnym i zapalnym elementem. Stwarza bowiem ryzyko rozognienia aspiracji i emocji nie tylko wielu ośrodków akademickich, lecz także regionów i reprezentujących je środowisk polityczno-administracyjnych. W wielu miejscach Polski wykluczenie działających tam uniwersytetów z grona uczelni badawczych może zostać – i zapewne zostanie –…

Szczegóły

O modelu kariery akademickiej

Zmiany ustroju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce muszą pociągnąć za sobą również modyfikację Ustawy o Stopniach i Tytułach Naukowych. Zmiana systemu powinna wpłynąć na poprawę warunków pracy naukowców w Polsce. Postulujemy zatem, by reforma uwzględniała następujące składniki. Kryteria i warunki zatrudniania pracowników oraz szczegółowe kryteria wymagane od kandydatów do kolejnych stopni i tytułów naukowych powinny określać uczelnie, a nie ustawa. Należy odejść od rozwiązań, w których administracja państwowa za pomocą ustawy…

Szczegóły

Ustawa 2.0 na prokrustowym łożu

W lutym i marcu 2017 roku odbyły się prezentacje projektów „Założeń do ustawy 2.0” przygotowanych przez zespoły akademickie wyłonione w trybie konkursowym w 2016 roku. Efekty pracy to trzy koncepcje zmiany ładu legislacyjnego w polskiej nauce i szkolnictwie wyższych. Każdy z trzech projektów ma swoją dominującą logikę, jednak wszystkie próbują odpowiadać na podobne problemy polskiego systemu nauki i kształcenia wyższego trafnie zidentyfikowane przez zespoły konkursowe na etapie…

Szczegóły

Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki

Trwająca od wielu miesięcy dyskusja nad reformą nauki ujawnia różnorodne stanowiska w taki sposób, że często sprzeczne ze sobą opinie zdają się mieć tyleż samo zwolenników co i przeciwników. W tej sytuacji, cokolwiek nie zrobi Ministerstwo Nauki będzie miało za sobą poparcie części środowiska naukowego, ale w każdym przypadku — tylko części. Mam nadzieję, że mimo tego pewne stwierdzenia mogą zostać zaakceptowane przez większość zainteresowanych sprawą.…

Szczegóły

Zaczynamy rejestrację na konferencję NKN w Łodzi

Rozpoczynamy rejestrację na konferencję programową  NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się 25 i 26 maja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Program i link do rejestracji Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które…

Szczegóły