Koniec rejestracji na NKN!

Zainteresowanie Narodowym Kongresem Nauki przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mimo iż znacznie zwiększyliśmy planowany wcześniej limit miejsc, limit ten został wyczerpany. Na rejestrację większej liczby osób nie pozwala pojemność obiektu. Jeśli pojawią się takie możliwości, rozważymy otwarcie dodatkowej  rejestracji na początku września. Będziemy o tym informować na naszej stronie i profilach społecznościowych. 19 i 20 września obrady Kongresu transmitować będziemy online na naszej stronie…

Szczegóły

Rekomendacje Grupy „Doskonałość naukowa” NKN dotyczące metod promowania doskonałości w nauce

WSTĘP Zadaniem Grupy tematycznej NKN Doskonałość naukowa było przedstawienie rekomendacji dotyczących metod promowania doskonałości naukowej w Polsce. Doskonałość w nauce jest bardzo trudna do zdefiniowania, a dodatkowe utrudnienie stanowią różnice pomiędzy dyscyplinami dotyczące specyfiki uprawiania nauki i publikowania wyników badań. Dlatego niezwykle trudno jest zaproponować podejście, które nie wzbudzi kontrowersji. Grupa postanowiła podejść do doskonałości naukowej w sposób pragmatyczny, definiując ją jako najwyższy…

Szczegóły

Wspólnoty uczelni i ośrodków badawczych we Francji (COMUE)

Wspólnoty uczelni i ośrodków badawczych we Francji (COMUE), wprowadzone we Francji ustawą z 2013 r., są formą ścisłej współpracy instytucji akademickich mającą charakter federacyjny. W kontekście dyskusji nad kształtem Ustawy 2.0, w tym pojawiających się koncepcji nowego typu związków uczelni opartego na znacznie ściślejszej niż obecnie współpracy oraz uniwersytetu federacyjnego, szczególnie interesujące są następujące aspekty funkcjonowania COMUE: Możliwość przyjęcia przez wspólnotę uczelni nazwy „uniwersytet”. Każda instytucja…

Szczegóły

Komentarz do przyszłych zmian legislacyjnych dotyczących polskiej nauki

W ostatnim czasie Pan wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponował szeroko zakrojone dyskusje ze środowiskiem akademickim dotyczące przyszłych zmian legislacyjnych, które będą podstawą tzw. „Ustawy 2.0”. W powszechnym rozumieniu ustawa ta ma być odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce. Dyskusje zaproponowane przez wicepremiera Gowina obejmują stworzenie trzech przykładowych projektów ustawy i dalsze debaty w postaci konferencji…

Szczegóły

Ustrój uczelni w wybranych państwach

Poniższa analiza dotyczy najważniejszych elementów ustroju uczelni w wybranych państwach na przykładzie uniwersytetów, które uzyskały najwyższą lokatę w ostatnim notowaniu rankingu szanghajskiego wśród uczelni z danego kraju. W przypadku Niemiec, z uwagi na różnice między poszczególnymi landami, uwzględniono charakterystykę dwóch najlepszych uczelni. Dodatkowo, opisane zostały podstawowe cechy ustroju Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie[1], którego rektor –  prof. Ursulą Gather – była gościem specjalnym konferencji programowej Narodowego…

Szczegóły

List Jarosława Gowina do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,   zakończył się drugi etap prac nad reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czyli Ustawą 2.0. Pierwszy polegał na wyłonieniu w konkursie trzech zespołów naukowców, którzy przygotowali autorskie koncepcje zmian. W drugim skoncentrowaliśmy się na cyklu kilkunastu konferencji i debat z Państwa udziałem – w sumie około siedmiu tysięcy uczonych, doktorantów, studentów i pracowników uczelnianych administracji. Przed nami etap ostatni: podczas Narodowego Kongresu Nauki, 19…

Szczegóły

Rejestracja na Narodowy Kongres Nauki rozpoczęta!

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się w Krakowie 19 i 20 września 2017. Na Kongresie Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaprezentuje projekt Ustawy 2.0, która ma stworzyć fundamenty dla nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce dziesięciolecia. Przez dwa dni obrad projekt ten będzie dogłębnie dyskutowany przez półtora tysiąca ludzi nauki z całej Polski. Formularz rejestracyjny i program…

Szczegóły

4 lipca zaczynamy rejestrację na Narodowy Kongres Nauki

Od najbliższego wtorku będzie można się zarejestrować na najważniejsze wydarzenie dotyczące nauki w Polsce od zmian ustrojowych, a więc od 28 lat. 19 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosi projekt ustawy 2.0, nazywanej często nową konstytucją polskiej nauki. 19 i 20 września dyskutować nad tym projektem będzie półtora tysiąca  przedstawicieli środowiska akademickiego z całego kraju. Planowane są…

Szczegóły

Publiczne – niepubliczne, państwowe- prywatne w świetle dyskusji nad projektem ustawy 2.0

Kształt ustawy 2.0 zbliża się do ostatecznej postaci. W biurach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego algorytmy dyskusji przekuwa się w kody prawnicze. Choć może dawno zostały już przekute? (patrz dyskusja)  Następuje coraz większa polaryzacja stanowisk: opcje neoliberalne walczą z wersjami bardziej socjalnymi, czy więcej korporacjonizmu i uniwersytetu „przedsiębiorczego” , czy więcej „social fairness”, czy więcej niepublicznego publicznego czy publicznego, prywatnego czy państwowego? Jestem Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia…

Szczegóły

Czy nowy algorytm sprzyja budowaniu doskonałości naukowej i jakości dydaktycznej?  Ocena głównych parametrów algorytmu. 

W nowym algorytmie wprowadzono dwa nowe wskaźniki, a mianowicie wskaźnik potencjału naukowego oraz wskaźnik dostępności dydaktycznej. Niezależnie od swoich poważnych wad konstrukcyjnych, o czym niżej, wskaźniki te premiują uczelnie posiadające wyższą rangę naukową oraz odpowiednio dużą liczbę kadry w stosunku do liczby studentów.   Skutki działania nowego algorytmu. W wyniku działania nowego algorytmu w roku 2017 nastąpiło nagłe i wyraźne przesunięcie środków z dotacji podstawowej do kilku wielkich…

Szczegóły