Konferencja Programowa NKN, 8-9 grudnia Wrocław

PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ UHL, CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ NKN   Szanowni Państwo, Zbudowanie dobrych relacji między nauką a gospodarką jest fundamentalnym problemem, jaki musimy rozwiązać w najbliższym czasie. Dotyczy to przede wszystkim uczelni technicznych, których misją powinno być wdrażanie wyników badań w postaci nowych produktów i technologii w gospodarce. Wymaga to wielu zmian w strukturze i organizacji uczelni. Powinniśmy tak zreformować uczelnie techniczne, aby stworzyć przyjazną…

Szczegóły

Drugi dzień Konferencji Programowej NKN w Toruniu

Jeśli nam się nie uda, naukę polską czeka stagnacja – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na poświęconej humanistyce konferencji programowej NKN w Toruniu. Według Jarosława Gowina humanistyka jest obecnie niedoceniana, a wynika to z baraku zrozumienia jej roli fundamentu życia w społeczeństwie jako we wspólnocie. Z drugiej jednak strony wydziały humanistyczne i społeczne wciąż „produkują” zbyt dużo absolwentów. W Polsce ponad połowa studentów studiuje na wydziałach humanistycznych i społecznych,…

Szczegóły

Konferencja Programowa NKN w Toruniu poświęcona Humanistyce

 

Rozpoczęła się druga Konferencja Programowa NKN „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce. Pierwszy dzień poświęcony był na warsztaty eksperckie i dyskusję panelową Instytutu Książki o tym czy potrzebna jest dziś klasyka literacka, czy to niezbędny fundament, czy niepotrzebny balast. Czy możemy polską klasykę promować za granicą. Dyskusję zorganizowano w sali Mieszczańskiej toruńskiego Ratusza Staromiejskiego.

Co przeszkadza we współpracy nauki z gospodarką? Konferencja NKN Wrocław

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się kolejna, trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechniką Wrocławską będzie „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”. Celem konferencji będzie zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką  oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych…

Szczegóły

Debata Instytutu Książki, Toruń 24.11 godzina 18.30

Czy klasyczne dzieła z polskiej przeszłości mogą być interesujące dla zagranicznych czytelników? W jaki sposób budować „markę” polskich autorów klasycznych? Na te i inne tematy rozmawiać będą uczestnicy dyskusji panelowej Instytutu Książki pt. „Klasyka literacka dzisiaj – zbędny balast czy konieczny fundament? Problemy funkcjonowania kanonu literackiego we współczesnej Polsce”. Choć rewolucja technologiczna wciąż przyspiesza, nawet dziś – w dobie komputerów i globalnej sieci – nie ma…

Szczegóły

Debata Oksfordzka nad tezą: „Postęp technologiczny, który nie idzie w parze z refleksją humanistyczną, to większe zagrożenie, niż szansa”

Debata Oksfordzka nad tezą: „Postęp technologiczny, który nie idzie w parze z refleksją humanistyczną, to większe zagrożenie, niż szansa” organizowana w ramach konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się 24 listopada br. w Toruniu. Podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem merytorycznym wydarzenia serdecznie zaprasza studentów na otwartą debatę oksfordzką pt:…

Szczegóły

Konferencja NKN w Toruniu o humanistyce i naukach społecznych

Zakończyła się rejestracja online udziału w konferencji „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Ograniczona ilość rezerwacji możliwa będzie jeszcze na miejscu. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2016 roku. Jej organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Na stronie internetowej MNiSW dostępne są także program konferencji oraz informacje logistyczne dla uczestników konferencji. Konferencja w Toruniu…

Szczegóły

Rozwój humanistyki i nauk społecznych tematem konferencji NKN w Toruniu

Rozwój humanistyki i nauk społecznych w Polsce będzie tematem kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja pt. „Rozwój humanistyki. Co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?” organizowana jest przez MNiSW oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika i odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 roku na UMK w Toruniu. Zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, preferujące ścisłe i techniczne kierunki nauki spowodowały, że dość powszechne jest przekonanie o tym, iż humanistyka…

Szczegóły

Jarosław Gowin: uczelnie powinny zabiegać o zagranicznych studentów i wykładowców

„Potrzebne jest zdecydowanie większe otwarcie się polskich uczelni na studentów z innych państw, a także przyciąganie naukowców z zagranicznych ośrodków – w tym Polaków, którzy osiągnęli sukces za granicą” – mówił w Rzeszowie wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji poświęconej umiędzynarodowieniu polskich uczelni. Tylko 4 proc. studentów na polskich uczelniach stanowią obcokrajowcy, a 3,5 proc. kierunków prowadzonych jest po angielsku. Zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego umiędzynarodowienie polskich uczelni…

Szczegóły

Premier Jarosław Gowin na konferencji o umiędzynarodowieniu polskich uczelni

Wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin weźmie udział w konferencji na Uniwersytecie Rzeszowskim poświęconej problematyce umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Będzie to pierwsza z konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki zaplanowany na wrzesień 2017 roku. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku. Jest adresowana przede wszystkim do przedstawicieli nowo wybranych władz uczelni odpowiedzialnych za problematykę międzynarodową oraz kierowników uczelnianych…

Szczegóły