Ustawa 2.0, projekt zespołu prof. Kwieka – uwagi

   Uwagi do projektu ustawy wg zespołu prof. Kwieka – prof. Piotr Czauderna (Zapraszamy do dyskusji) Szkolnictwo wyższe i nauka wymagają  w Polsce pilnych zmian, bowiem coraz bardziej odstają one od współczesnych wymogów i wyzwań oraz rozwiązań światowych. Dlatego z całego serca popieram propozycję zmiany sposobu funkcjonowania wyższych uczelni i instytutów badawczych w oparciu o uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Niepokoi mnie jednak fakt, iż dotąd mieliśmy szansę…

Szczegóły

Rozpoczynamy dyskusję o projektach ustawy

Prof. dr hab. Halina Abramczyk – Uwagi do projektu ustawy wg zespołu prof. Kwieka Zapraszamy do dyskusji Po 1989 r. szkolnictwo wyższe i nauka nigdy nie były i nie są nadal  w Polsce priorytetem rozwojowym, co przyczyniło się do zapóźnienia technologicznego i naukowego kraju. Z drugiej strony, niektóre dziedziny (takie jak np. chemia, biologia, fizyka, elementy diagnostyki medycznej i wiele innych)   radzą sobie nad wyraz dobrze, jeśli chodzi o poziom umiędzynarodowienia, liczbę i jakość publikacji w czasopismach…

Szczegóły

Można już zapisać się na Konferencję NKN w Katowicach

Rozpoczęła się rejestracja uczestników Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki:  „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach. Zapraszamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przed zaplanowanym na wrzesień 2017 Narodowym Kongresem Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa konstytucja…

Szczegóły

Tematy dyskusji w Katowicach

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej” – o czym będziemy dyskutować. Po rozpoczynającym konferencję wystąpieniu, w którym Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin mówić będzie o wyzwaniach dla rozwoju kariery akademickiej, eksperci z kilku krajów europejskich rozmawiać będą o ścieżkach kariery w różnych kulturach akademickich i zastanawiać się nad panującymi obecnie na świecie trendami w tej dziedzinie. Jakie propozycje rozwoju dla młodej…

Szczegóły

Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej, Katowice 26-27 I

Kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się 26-27 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i na Uniwersytecie Śląskim. Rozpoczęcie rejestracji uczestników planowane jest na początek stycznia. Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego zależy od jakości kadry naukowej i dydaktycznej. Fundamentalną rolę w kształtowaniu tej jakości odgrywają studia doktoranckie i staże podoktorskie. Pod tym względem diagnoza sytuacji w naszym kraju nie jest korzystna. Dotyczy to zarówno samych studiów, jak i jakości…

Szczegóły

Zapis Konferencji Programowej NKN we Wrocławiu

Temat: „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacji” wywołał wiele gorących dyskusji, a nawet zaciekłych dyskusji. Zapis wideo Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się na Politechnice Wrocławskiej można oglądać na podstronie konferencji. Na razie zapis podzielony jest jedynie na pierwszy i drugi dzień, wkrótce dostępne będą poszczególne wystąpienia.

Konferencja NKN we Wrocławiu

„Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacji” była tematem kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się na Politechnice Wrocławskiej. Zdaniem Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina plan zrównoważonego rozwoju Mateusza Morawieckiego skazany jest na porażkę, bez silnej nauki i szkolnictwa wyższego. Brak powiązań pomiędzy nauka a gospodarką do bolączka powszechnie dostrzegana przez środowiska akademickie i gospodarcze. Brakuje zwykłych kontaktów między instytucjami,…

Szczegóły

Gospodarka oparta na wiedzy

Polska zajmuje 29 miejsce na 34 kraje OECD pod względem środków wydawanych na badania i rozwój przez przedsiębiorstwa w relacji do PKB.   (Fragment materiałów przygotowanych przez MNiSW na Konferencję programową NKN „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”) Jednym z najważniejszych progów rozwojowych Polski, podejmowanych w debacie publicznej, jest „pułapka średniego dochodu”. Przezwyciężenie tej pułapki wymaga odejścia od modelu rozwoju gospodarczego opartego na konkurencji kosztowej na rzecz rozwoju, którego filarami…

Szczegóły

Konferencja Programowa NKN, 8-9 grudnia Wrocław

PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ UHL, CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ NKN   Szanowni Państwo, Zbudowanie dobrych relacji między nauką a gospodarką jest fundamentalnym problemem, jaki musimy rozwiązać w najbliższym czasie. Dotyczy to przede wszystkim uczelni technicznych, których misją powinno być wdrażanie wyników badań w postaci nowych produktów i technologii w gospodarce. Wymaga to wielu zmian w strukturze i organizacji uczelni. Powinniśmy tak zreformować uczelnie techniczne, aby stworzyć przyjazną atmosferę…

Szczegóły

Drugi dzień Konferencji Programowej NKN w Toruniu

Jeśli nam się nie uda, naukę polską czeka stagnacja – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na poświęconej humanistyce konferencji programowej NKN w Toruniu. Według Jarosława Gowina humanistyka jest obecnie niedoceniana, a wynika to z baraku zrozumienia jej roli fundamentu życia w społeczeństwie jako we wspólnocie. Z drugiej jednak strony wydziały humanistyczne i społeczne wciąż „produkują” zbyt dużo absolwentów. W Polsce ponad połowa studentów studiuje na wydziałach humanistycznych i społecznych,…

Szczegóły