Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej, Katowice 26-27 I

Kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się 26-27 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i na Uniwersytecie Śląskim. Rozpoczęcie rejestracji uczestników planowane jest na początek stycznia. Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego zależy od jakości kadry naukowej i dydaktycznej. Fundamentalną rolę w kształtowaniu tej jakości odgrywają studia doktoranckie i staże podoktorskie. Pod tym względem diagnoza sytuacji w naszym kraju nie jest korzystna. Dotyczy to zarówno samych studiów, jak…

Szczegóły

Zapis Konferencji Programowej NKN we Wrocławiu

Temat: „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacji” wywołał wiele gorących dyskusji, a nawet zaciekłych dyskusji. Zapis wideo Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się na Politechnice Wrocławskiej można oglądać na podstronie konferencji. Na razie zapis podzielony jest jedynie na pierwszy i drugi dzień, wkrótce dostępne będą poszczególne wystąpienia.

Konferencja NKN we Wrocławiu

„Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacji” była tematem kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się na Politechnice Wrocławskiej. Zdaniem Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina plan zrównoważonego rozwoju Mateusza Morawieckiego skazany jest na porażkę, bez silnej nauki i szkolnictwa wyższego. Brak powiązań pomiędzy nauka a gospodarką do bolączka powszechnie dostrzegana przez środowiska akademickie i gospodarcze. Brakuje zwykłych kontaktów między instytucjami,…

Szczegóły

Gospodarka oparta na wiedzy

Polska zajmuje 29 miejsce na 34 kraje OECD pod względem środków wydawanych na badania i rozwój przez przedsiębiorstwa w relacji do PKB.   (Fragment materiałów przygotowanych przez MNiSW na Konferencję programową NKN „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”) Jednym z najważniejszych progów rozwojowych Polski, podejmowanych w debacie publicznej, jest „pułapka średniego dochodu”. Przezwyciężenie tej pułapki wymaga odejścia od modelu rozwoju gospodarczego opartego na konkurencji kosztowej na rzecz rozwoju, którego filarami…

Szczegóły

Konferencja Programowa NKN, 8-9 grudnia Wrocław

PROF. DR HAB. INŻ. TADEUSZ UHL, CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ NKN   Szanowni Państwo, Zbudowanie dobrych relacji między nauką a gospodarką jest fundamentalnym problemem, jaki musimy rozwiązać w najbliższym czasie. Dotyczy to przede wszystkim uczelni technicznych, których misją powinno być wdrażanie wyników badań w postaci nowych produktów i technologii w gospodarce. Wymaga to wielu zmian w strukturze i organizacji uczelni. Powinniśmy tak zreformować uczelnie techniczne, aby stworzyć przyjazną…

Szczegóły

Drugi dzień Konferencji Programowej NKN w Toruniu

Jeśli nam się nie uda, naukę polską czeka stagnacja – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na poświęconej humanistyce konferencji programowej NKN w Toruniu. Według Jarosława Gowina humanistyka jest obecnie niedoceniana, a wynika to z baraku zrozumienia jej roli fundamentu życia w społeczeństwie jako we wspólnocie. Z drugiej jednak strony wydziały humanistyczne i społeczne wciąż „produkują” zbyt dużo absolwentów. W Polsce ponad połowa studentów studiuje na wydziałach humanistycznych i społecznych,…

Szczegóły

Konferencja Programowa NKN w Toruniu poświęcona Humanistyce

 

Rozpoczęła się druga Konferencja Programowa NKN „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce. Pierwszy dzień poświęcony był na warsztaty eksperckie i dyskusję panelową Instytutu Książki o tym czy potrzebna jest dziś klasyka literacka, czy to niezbędny fundament, czy niepotrzebny balast. Czy możemy polską klasykę promować za granicą. Dyskusję zorganizowano w sali Mieszczańskiej toruńskiego Ratusza Staromiejskiego.

Co przeszkadza we współpracy nauki z gospodarką? Konferencja NKN Wrocław

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się kolejna, trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechniką Wrocławską będzie „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”. Celem konferencji będzie zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką  oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych…

Szczegóły

Debata Instytutu Książki, Toruń 24.11 godzina 18.30

Czy klasyczne dzieła z polskiej przeszłości mogą być interesujące dla zagranicznych czytelników? W jaki sposób budować „markę” polskich autorów klasycznych? Na te i inne tematy rozmawiać będą uczestnicy dyskusji panelowej Instytutu Książki pt. „Klasyka literacka dzisiaj – zbędny balast czy konieczny fundament? Problemy funkcjonowania kanonu literackiego we współczesnej Polsce”. Choć rewolucja technologiczna wciąż przyspiesza, nawet dziś – w dobie komputerów i globalnej sieci – nie ma…

Szczegóły

Debata Oksfordzka nad tezą: „Postęp technologiczny, który nie idzie w parze z refleksją humanistyczną, to większe zagrożenie, niż szansa”

Debata Oksfordzka nad tezą: „Postęp technologiczny, który nie idzie w parze z refleksją humanistyczną, to większe zagrożenie, niż szansa” organizowana w ramach konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się 24 listopada br. w Toruniu. Podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem merytorycznym wydarzenia serdecznie zaprasza studentów na otwartą debatę oksfordzką pt:…

Szczegóły