Jarosław Gowin: zmiany będą głębokie, ale w porozumieniu ze środowiskiem

– Ta uroczystość otwiera bardzo ważny rok akademicki. To jest rok, w którym zwieńczeniu ulegnie szeroka debata na temat docelowego modelu nauki i szkolnictwa wyższego – mówił na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wicepremier Jarosław Gowin. Zespół z UAM przygotuje jeden z trzech projektów tzw. ustawy 2.0. Na poniedziałkowej uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego przekonywał, że polska nauka musi przejść głębokie zmiany –…

Szczegóły

Słowo wstępne – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina

W polskich uczelniach i jednostkach badawczych silny jest ruch proreformatorski. Środowisko akademickie dostrzega słabnącą pozycję polskich uczelni w rankingach międzynarodowych i widzi jaki wpływ wywiera ten proces na wybory miejsca studiowania i pracy badawczej przez najbardziej utalentowaną młodzież. Zdecydowane przyspieszenie rozwoju badań naukowych i ich gospodarczego wykorzystania ma  fundamentalne znaczenie dla uniknięcia przez Polskę tzw. „pułapki średniego wzrostu”. W tym celu potrzebne są jednak odważne…

Szczegóły