Rejestracja na Narodowy Kongres Nauki rozpoczęta!

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się w Krakowie 19 i 20 września 2017. Na Kongresie Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaprezentuje projekt Ustawy 2.0, która ma stworzyć fundamenty dla nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce dziesięciolecia. Przez dwa dni obrad projekt ten będzie dogłębnie dyskutowany przez półtora tysiąca ludzi nauki z całej Polski. Formularz rejestracyjny i program…

Szczegóły

4 lipca zaczynamy rejestrację na Narodowy Kongres Nauki

Od najbliższego wtorku będzie można się zarejestrować na najważniejsze wydarzenie dotyczące nauki w Polsce od zmian ustrojowych, a więc od 28 lat. 19 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosi projekt ustawy 2.0, nazywanej często nową konstytucją polskiej nauki. 19 i 20 września dyskutować nad tym projektem będzie półtora tysiąca  przedstawicieli środowiska akademickiego z całego kraju. Planowane są…

Szczegóły

Publiczne – niepubliczne, państwowe- prywatne w świetle dyskusji nad projektem ustawy 2.0

Kształt ustawy 2.0 zbliża się do ostatecznej postaci. W biurach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego algorytmy dyskusji przekuwa się w kody prawnicze. Choć może dawno zostały już przekute? (patrz dyskusja)  Następuje coraz większa polaryzacja stanowisk: opcje neoliberalne walczą z wersjami bardziej socjalnymi, czy więcej korporacjonizmu i uniwersytetu „przedsiębiorczego” , czy więcej „social fairness”, czy więcej niepublicznego publicznego czy publicznego, prywatnego czy państwowego? Jestem Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia…

Szczegóły

Czy nowy algorytm sprzyja budowaniu doskonałości naukowej i jakości dydaktycznej?  Ocena głównych parametrów algorytmu. 

W nowym algorytmie wprowadzono dwa nowe wskaźniki, a mianowicie wskaźnik potencjału naukowego oraz wskaźnik dostępności dydaktycznej. Niezależnie od swoich poważnych wad konstrukcyjnych, o czym niżej, wskaźniki te premiują uczelnie posiadające wyższą rangę naukową oraz odpowiednio dużą liczbę kadry w stosunku do liczby studentów.   Skutki działania nowego algorytmu. W wyniku działania nowego algorytmu w roku 2017 nastąpiło nagłe i wyraźne przesunięcie środków z dotacji podstawowej do kilku wielkich…

Szczegóły

Federalizacja uczelni – między fuzją a izolacją

Obecne rozwiązania prawne dotyczące mechanizmów łączenia potencjałów uczelni nie wyczerpują wszystkich możliwości stymulowania podejmowanie przez nie realnej i efektywnej współpracy. W aktualnym stanie prawnym mogą one bowiem albo dokonać pełnego i bezwarunkowego połączenia (co w wielu wypadkach oznaczałoby nieakceptowalne dla poszczególnych środowisk akademickich zakończenie istnienia uczelni o ugruntowanej tradycji i bogatej historii) albo na stosunkowo luźnych związkach i porozumieniach zawieranych ad hoc i wymagających za każdym razem opracowywania…

Szczegóły

NKN Warszawa – koniec rejestracji

Z powodu wyczerpania limitu miejsc zakończyliśmy rejestrację uczestników na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie. 19 i 20 czerwca w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawiciele środowiska akademickiego dyskutować będą o ustroju i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. Debatę na te fundamentalne tematy dla nowego ładu w nauce i szkolnictwie wyższym wprowadzanego przez Ustawę 2.0 śledzić będzie można online na żywo na naszej stronie głównej, a zarejestrowany materiał będzie później dostępny…

Szczegóły

Rekomendacje dotyczące wybranych zagadnień sfery governance[1]

Wprowadzenie W Polsce obowiązuje zasada, zgodnie z którą sprawy dotyczące szkolnictwa wyższego są regulowane w osobnym akcie ustawowym a inne zagadnienia dotyczące m.in. finansowania badań naukowych, kategoryzacji jednostek naukowych oraz stopni i tytułów naukowych powinny zostać uregulowane w innym(ych) akcie(tach) prawnym(ych). Zasada ta może ulec zmianie tylko pod warunkiem radykalnego ograniczenia kwestii uregulowanych w nowej ustawie. Przejrzystość i spójność legislacyjna powinny być traktowane priorytetowo. Opracowanie to ma…

Szczegóły

NKN Warszawa, zaczynamy rejestrację

Rozpoczęła się rejestracja na ostatnią z dziewięciu konferencji programowych narodowego Kongresu Nauki. Konferencja pod tytułem „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym odbędzie się 19 i 20 czerwca w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Formularz rejestracyjny i program konferencji. Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie omówieniu kwestii optymalnego systemu zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Jest to kluczowe zagadnienie dla powodzenia zmian jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0. Wspólnie…

Szczegóły

O mobilności naukowców jeszcze słów kilka

W ostatnich tygodniach uczestniczyłem w kilku spotkaniach/seminariach, w czasie których poruszano kwestie mobilności naukowców zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Dyskusja w ich ramach dotyczyła głównie wskazania obligatoryjności mobilności przy ocenie postępów na drodze kariery naukowej oraz „drenażu mózgów” jaki może być efektem wymuszania mobilności. Zagadnienia te zostały także poruszone w bardzo dobrym dokumencie pt. „Ekspertyza Mobilności Polskich Uczonych”, przygotowanym w 2015 roku przez zespół młodych uczonych…

Szczegóły

Konferencja NKN w Łodzi zakończona

W Łodzi zakończyliśmy ósmą konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki. Była to wyjątkowa konferencja, po raz pierwszy w organizację włączyła się cała społeczność akademicka dużego ośrodka; wszystkie sześć łódzkich uczelni publicznych (na zdjęciu sześciu rektorów z wicepremierem Jarosławem Gowinem i podsekretarz stanu w MNiSW Teresą Czerwińską). W Łodzi rozmawialiśmy o finansach, najwięcej uwagi poświęcono poszukiwaniu parametrów, poprzez które można byłoby ocenić i nagrodzić wyższym finansowaniem doskonałość w każdej…

Szczegóły