Wspólnoty uczelni i ośrodków badawczych we Francji (COMUE)

Wspólnoty uczelni i ośrodków badawczych we Francji (COMUE), wprowadzone we Francji ustawą z 2013 r., są formą ścisłej współpracy instytucji akademickich mającą charakter federacyjny. W kontekście dyskusji nad kształtem Ustawy 2.0, w tym pojawiających się koncepcji nowego typu związków uczelni opartego na znacznie ściślejszej niż obecnie współpracy oraz uniwersytetu federacyjnego, szczególnie interesujące są następujące aspekty funkcjonowania COMUE: Możliwość przyjęcia przez wspólnotę uczelni nazwy „uniwersytet”. Każda instytucja…

Szczegóły

Komentarz do przyszłych zmian legislacyjnych dotyczących polskiej nauki

W ostatnim czasie Pan wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponował szeroko zakrojone dyskusje ze środowiskiem akademickim dotyczące przyszłych zmian legislacyjnych, które będą podstawą tzw. „Ustawy 2.0”. W powszechnym rozumieniu ustawa ta ma być odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce. Dyskusje zaproponowane przez wicepremiera Gowina obejmują stworzenie trzech przykładowych projektów ustawy i dalsze debaty w postaci konferencji…

Szczegóły

Ustrój uczelni w wybranych państwach

Poniższa analiza dotyczy najważniejszych elementów ustroju uczelni w wybranych państwach na przykładzie uniwersytetów, które uzyskały najwyższą lokatę w ostatnim notowaniu rankingu szanghajskiego wśród uczelni z danego kraju. W przypadku Niemiec, z uwagi na różnice między poszczególnymi landami, uwzględniono charakterystykę dwóch najlepszych uczelni. Dodatkowo, opisane zostały podstawowe cechy ustroju Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie[1], którego rektor –  prof. Ursulą Gather – była gościem specjalnym konferencji programowej Narodowego…

Szczegóły

List Jarosława Gowina do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,   zakończył się drugi etap prac nad reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czyli Ustawą 2.0. Pierwszy polegał na wyłonieniu w konkursie trzech zespołów naukowców, którzy przygotowali autorskie koncepcje zmian. W drugim skoncentrowaliśmy się na cyklu kilkunastu konferencji i debat z Państwa udziałem – w sumie około siedmiu tysięcy uczonych, doktorantów, studentów i pracowników uczelnianych administracji. Przed nami etap ostatni: podczas Narodowego Kongresu Nauki, 19…

Szczegóły

Rejestracja na Narodowy Kongres Nauki rozpoczęta!

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się w Krakowie 19 i 20 września 2017. Na Kongresie Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaprezentuje projekt Ustawy 2.0, która ma stworzyć fundamenty dla nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce dziesięciolecia. Przez dwa dni obrad projekt ten będzie dogłębnie dyskutowany przez półtora tysiąca ludzi nauki z całej Polski. Formularz rejestracyjny i program…

Szczegóły

4 lipca zaczynamy rejestrację na Narodowy Kongres Nauki

Od najbliższego wtorku będzie można się zarejestrować na najważniejsze wydarzenie dotyczące nauki w Polsce od zmian ustrojowych, a więc od 28 lat. 19 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosi projekt ustawy 2.0, nazywanej często nową konstytucją polskiej nauki. 19 i 20 września dyskutować nad tym projektem będzie półtora tysiąca  przedstawicieli środowiska akademickiego z całego kraju. Planowane są…

Szczegóły

Publiczne – niepubliczne, państwowe- prywatne w świetle dyskusji nad projektem ustawy 2.0

Kształt ustawy 2.0 zbliża się do ostatecznej postaci. W biurach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego algorytmy dyskusji przekuwa się w kody prawnicze. Choć może dawno zostały już przekute? (patrz dyskusja)  Następuje coraz większa polaryzacja stanowisk: opcje neoliberalne walczą z wersjami bardziej socjalnymi, czy więcej korporacjonizmu i uniwersytetu „przedsiębiorczego” , czy więcej „social fairness”, czy więcej niepublicznego publicznego czy publicznego, prywatnego czy państwowego? Jestem Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia…

Szczegóły

Czy nowy algorytm sprzyja budowaniu doskonałości naukowej i jakości dydaktycznej?  Ocena głównych parametrów algorytmu. 

W nowym algorytmie wprowadzono dwa nowe wskaźniki, a mianowicie wskaźnik potencjału naukowego oraz wskaźnik dostępności dydaktycznej. Niezależnie od swoich poważnych wad konstrukcyjnych, o czym niżej, wskaźniki te premiują uczelnie posiadające wyższą rangę naukową oraz odpowiednio dużą liczbę kadry w stosunku do liczby studentów.   Skutki działania nowego algorytmu. W wyniku działania nowego algorytmu w roku 2017 nastąpiło nagłe i wyraźne przesunięcie środków z dotacji podstawowej do kilku wielkich…

Szczegóły

Federalizacja uczelni – między fuzją a izolacją

Obecne rozwiązania prawne dotyczące mechanizmów łączenia potencjałów uczelni nie wyczerpują wszystkich możliwości stymulowania podejmowanie przez nie realnej i efektywnej współpracy. W aktualnym stanie prawnym mogą one bowiem albo dokonać pełnego i bezwarunkowego połączenia (co w wielu wypadkach oznaczałoby nieakceptowalne dla poszczególnych środowisk akademickich zakończenie istnienia uczelni o ugruntowanej tradycji i bogatej historii) albo na stosunkowo luźnych związkach i porozumieniach zawieranych ad hoc i wymagających za każdym razem opracowywania…

Szczegóły

NKN Warszawa – koniec rejestracji

Z powodu wyczerpania limitu miejsc zakończyliśmy rejestrację uczestników na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie. 19 i 20 czerwca w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawiciele środowiska akademickiego dyskutować będą o ustroju i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. Debatę na te fundamentalne tematy dla nowego ładu w nauce i szkolnictwie wyższym wprowadzanego przez Ustawę 2.0 śledzić będzie można online na żywo na naszej stronie głównej, a zarejestrowany materiał będzie później dostępny…

Szczegóły