Staże podoktorskie – brakujące ogniwo

Zastanawiając się nad modelem kariery naukowej wiele miejsce poświęcono dyskusji nad doktoratami i habilitacjami, formułując różne kryteria awansu. Jednym z nich jest kwestia mobilności młodych naukowców po doktoracie, rozumiana na całym świecie jako postdoctoral training czyli staży podoktorskich. Ożywione dyskusje nad mobilnością młodej kadry naukowej, które miały miejsce podczas konferencji w Katowicach, prowadzone były głównie w aspekcie awansu naukowego do kolejnego stopnia naukowego w naszym systemie…

Szczegóły

Łódź – koniec rejestracji

Zakończyliśmy rejestrację na konferencję programową NKN w Łodzi „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”. Limit wolnych miejsc został wyczerpany mimo iż organizatorzy przygotowali ich ponad 600 – najwięcej do tej pory. Pytania w sprawie konferencji proszę kierować na adres: nknlodz@info.p.lodz.pl. Konferencję będzie można oglądać na żywo na naszej stronie głównej. Zarejestrowane  wystąpienia zostaną później umieszczone na podstronie konferencji łódzkiej.

Model kariery naukowej według Obywateli Nauki – ścieżka dydaktyczna

W dyskusji wokół założeń do Ustawy 2.0 pojawiła się propozycja zróżnicowania ścieżek kariery nauczyciela akademickiego i dowartościowania ścieżki dydaktycznej. Obywatele Nauki popierają gorąco ten projekt z kilku powodów: przede wszystkim w dzisiejszym systemie nastawionym przede wszystkim na osiągnięcia naukowe dydaktyka jest coraz częściej traktowana przez pracowników uczelni jako uciążliwy dodatek do badań (z których przede wszystkim są rozliczani). W oczywisty sposób nie sprzyja to jakości tejże dydaktyki, co…

Szczegóły

Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego – ministerialne fiat czy ekonomiczna racjonalność uczelni?

Wyodrębnienie uczelni badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych jest rozważane jako jeden z fundamentów ustawy 2.0. Może jednocześnie okazać się jej najbardziej kontrowersyjnym i zapalnym elementem. Stwarza bowiem ryzyko rozognienia aspiracji i emocji nie tylko wielu ośrodków akademickich, lecz także regionów i reprezentujących je środowisk polityczno-administracyjnych. W wielu miejscach Polski wykluczenie działających tam uniwersytetów z grona uczelni badawczych może zostać – i zapewne zostanie – odczytane jako cywilizacyjna…

Szczegóły

O modelu kariery akademickiej

Zmiany ustroju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce muszą pociągnąć za sobą również modyfikację Ustawy o Stopniach i Tytułach Naukowych. Zmiana systemu powinna wpłynąć na poprawę warunków pracy naukowców w Polsce. Postulujemy zatem, by reforma uwzględniała następujące składniki. Kryteria i warunki zatrudniania pracowników oraz szczegółowe kryteria wymagane od kandydatów do kolejnych stopni i tytułów naukowych powinny określać uczelnie, a nie ustawa. Należy odejść od rozwiązań, w których administracja państwowa za pomocą ustawy usiłuje definiować…

Szczegóły

Ustawa 2.0 na prokrustowym łożu

W lutym i marcu 2017 roku odbyły się prezentacje projektów „Założeń do ustawy 2.0” przygotowanych przez zespoły akademickie wyłonione w trybie konkursowym w 2016 roku. Efekty pracy to trzy koncepcje zmiany ładu legislacyjnego w polskiej nauce i szkolnictwie wyższych. Każdy z trzech projektów ma swoją dominującą logikę, jednak wszystkie próbują odpowiadać na podobne problemy polskiego systemu nauki i kształcenia wyższego trafnie zidentyfikowane przez zespoły konkursowe na etapie diagnozy.  Posługując…

Szczegóły

Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki

Trwająca od wielu miesięcy dyskusja nad reformą nauki ujawnia różnorodne stanowiska w taki sposób, że często sprzeczne ze sobą opinie zdają się mieć tyleż samo zwolenników co i przeciwników. W tej sytuacji, cokolwiek nie zrobi Ministerstwo Nauki będzie miało za sobą poparcie części środowiska naukowego, ale w każdym przypadku — tylko części. Mam nadzieję, że mimo tego pewne stwierdzenia mogą zostać zaakceptowane przez większość zainteresowanych sprawą. Chciałbym sformułować kilka uwag, które…

Szczegóły

Zaczynamy rejestrację na konferencję NKN w Łodzi

Rozpoczynamy rejestrację na konferencję programową  NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się 25 i 26 maja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Program i link do rejestracji Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które…

Szczegóły

Zróżnicowanie uczelni i instytutów badawczych

Każda z dotychczasowych konferencji, organizowanych w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki miała swój koloryt. Konferencję gdańską wyróżnia bezpośrednie odniesienie do zmian strukturalnych na poziomie systemu szkolnictwa wyższego. W niniejszym szkicu podejmę próbę odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak tam dojść? Gdzie jesteśmy? Problematyka zróżnicowania instytucji akademickich jest ważna i aktualna, na co już 2006 r. zwrócili uwagę Richard Lambert i Nick Butler, autorzy…

Szczegóły

Konferencja w Gdańsku – materiały i transmisja

Dostępne są już materiały przygotowane na konferencję Narodowego Kongresu nauki w Gdańsku, zachęcamy do lektury. Jak zawsze z konferencji prowadzić będziemy transmisję online, na naszej stronie głównej. Poniżej program transmisji. 10.00–10.30 Oficjalne otwarcie konferencji: prof.  Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej 10.30–11.15 Wystąpienie programowe: Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11.15–11.45 Tworzenie kultury jakości – Uniwersytety Badawcze prof.  Maciej Żylicz, Prezes Fundacji…

Szczegóły