O modelu kariery akademickiej

Zmiany ustroju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce muszą pociągnąć za sobą również modyfikację Ustawy o Stopniach i Tytułach Naukowych. Zmiana systemu powinna wpłynąć na poprawę warunków pracy naukowców w Polsce. Postulujemy zatem, by reforma uwzględniała następujące składniki. Kryteria i warunki zatrudniania pracowników oraz szczegółowe kryteria wymagane od kandydatów do kolejnych stopni i tytułów naukowych powinny określać uczelnie, a nie ustawa. Należy odejść od rozwiązań, w których administracja państwowa za pomocą ustawy…

Szczegóły

Ustawa 2.0 na prokrustowym łożu

W lutym i marcu 2017 roku odbyły się prezentacje projektów „Założeń do ustawy 2.0” przygotowanych przez zespoły akademickie wyłonione w trybie konkursowym w 2016 roku. Efekty pracy to trzy koncepcje zmiany ładu legislacyjnego w polskiej nauce i szkolnictwie wyższych. Każdy z trzech projektów ma swoją dominującą logikę, jednak wszystkie próbują odpowiadać na podobne problemy polskiego systemu nauki i kształcenia wyższego trafnie zidentyfikowane przez zespoły konkursowe na etapie diagnozy.  Posługując…

Szczegóły

Kilka zasadniczych uwag na temat planowanej reformy nauki

Trwająca od wielu miesięcy dyskusja nad reformą nauki ujawnia różnorodne stanowiska w taki sposób, że często sprzeczne ze sobą opinie zdają się mieć tyleż samo zwolenników co i przeciwników. W tej sytuacji, cokolwiek nie zrobi Ministerstwo Nauki będzie miało za sobą poparcie części środowiska naukowego, ale w każdym przypadku — tylko części. Mam nadzieję, że mimo tego pewne stwierdzenia mogą zostać zaakceptowane przez większość zainteresowanych sprawą. Chciałbym sformułować kilka…

Szczegóły

Zaczynamy rejestrację na konferencję NKN w Łodzi

Rozpoczynamy rejestrację na konferencję programową  NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się 25 i 26 maja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Program i link do rejestracji Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które…

Szczegóły

Zróżnicowanie uczelni i instytutów badawczych

Każda z dotychczasowych konferencji, organizowanych w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki miała swój koloryt. Konferencję gdańską wyróżnia bezpośrednie odniesienie do zmian strukturalnych na poziomie systemu szkolnictwa wyższego. W niniejszym szkicu podejmę próbę odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak tam dojść? Gdzie jesteśmy? Problematyka zróżnicowania instytucji akademickich jest ważna i aktualna, na co już 2006 r. zwrócili uwagę Richard Lambert i Nick Butler, autorzy…

Szczegóły

Konferencja w Gdańsku – materiały i transmisja

Dostępne są już materiały przygotowane na konferencję Narodowego Kongresu nauki w Gdańsku, zachęcamy do lektury. Jak zawsze z konferencji prowadzić będziemy transmisję online, na naszej stronie głównej. Poniżej program transmisji. 10.00–10.30 Oficjalne otwarcie konferencji: prof.  Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej 10.30–11.15 Wystąpienie programowe: Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11.15–11.45 Tworzenie kultury jakości – Uniwersytety Badawcze prof.  Maciej Żylicz, Prezes Fundacji…

Szczegóły

Uwagi dotyczące parametrów algorytmu wyłaniania uczelni flagowych

Założenia W przypadku wejścia w życie pomysłu wyłonienia w Polsce tzw. „uczelni flagowych”, które swoim poziomem przede wszystkim badań naukowych, ale także dydaktyki stanowiłyby uznaną czołówkę i wzór dla innych instytucji sektora nauki i edukacji, niezbędne będzie ustalenie kryteriów ich wyłaniania. Niniejszy dokument stanowi propozycję pewnego sposobu podejścia do wyłonienia uczelni flagowych oraz listę (zapewne niekompletną) kryteriów, które mogłyby zostać wykorzystane w tej procedurze,…

Szczegóły

Materiał do dyskusji: wyłanianie uniwersytetów badawczych

Zespół Rektorski  Uniwersytetu Warszawskiego Jednym z tematów prac Narodowego Kongresu Nauki, który w drodze szerokiej dyskusji środowiskowej ma doprowadzić do powstania nowej ustawy regulującej kwestie szkolnictwa wyższego i nauki, jest wyłanianie uniwersytetów badawczych. Bez rozstrzygania o konieczności podziału uczelni na różne typy, w poniższym tekście zaprezentowano koncepcję zasad i warunków, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowego aktu prawnego. Poniższe propozycje odwołują się do doświadczeń…

Szczegóły

Obywatele Nauki o przyszłym ustroju uczelni

Reforma systemu szkolnictwa wyższego ma stworzyć ramy prawne funkcjonowania uczelni, pozwalające lepiej wypełniać ich zadania. Kluczowe jest, by ustawa zapewniała autonomię prowadzenia badań i dydaktyki oraz umożliwiała zróżnicowanie wewnętrznych zasad funkcjonowania uczelni. Postulujemy zatem, by nowy ustrój funkcjonowania szkolnictwa wyższego uwzględniał następujące elementy.   Ustawa powinna normować funkcjonowanie uczelni na możliwie największym stopniu ogólności, zapewniając możliwość ustrojowych i strukturalnych odmienności uczelni.…

Szczegóły

Kilka uwag przed konferencją w Gdańsku

Program konferencji w Gdańsku jest już znany, w związku z tym sądzę, że możemy już podzielić się uwagami na jego temat. Pierwszą kwestią, jaką chciałabym poruszyć, jest sprawa nazw poszczególnych planowanych typów uczelni, które są nielogiczne z językowego punktu widzenia oraz niosą ze sobą niepokojące treści. Uczelnia badawcza Określenie „uczelnia” zawiera w sobie obydwa znaczenia: odnoszące się do uczenia (nazwa) oraz prowadzenia badań naukowych. Obydwie te…

Szczegóły