Więcej niż tylko autonomia

Jak wybierać rektora? Jakie rektor powinien mieć uprawnienia? Jak wprowadzać zmiany, żeby nie antagonizować środowiska? Opublikowanie trzech projektów założeń do nowej ustawy, która będzie regulowała funkcjonowanie systemu nauki oraz szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0), skłania do przemyśleń na temat zawartych tam pomysłów. Moją intencją nie jest jednak ich recenzowanie, tylko próba poszukiwania kompromisowych rozwiązań, które z jednej strony stanowiłyby ważną zmianę umożliwiającą poprawę funkcjonowania…

Szczegóły

Misją uczelni jest uczyć

Traktowanie badań naukowych w uczelniach wyższych jako pracy usługowej dla gospodarki (bo cóż innego mogą mieć na myśli propagatorzy badań “zamawianych” przez przemysł) można tylko (najbardziej łagodnie) zakwalifikować jako nieporozumienie. Myśl, że nauka stanie się “kołem zamachowym” gospodarki jest piramidalną bzdurą. Mam wrażenie, że  w przedstawionych projektach założeń do ustawy2.0,  sprawy związane z kształceniem studentów są spychane na margines i traktowane z pewną nonszalancją.  Już w proponowanym nazewnictwie …

Szczegóły

Uwagi ogólne do propozycji projektów Ustawy 2.0

Całość projektów wyraźnie traktuje uczelnie jak przedsiębiorstwa o masie upadłościowej. Truizmem jest stwierdzenie, iż reforma szkolnictwa wyższego jest dziełem niezwykle skomplikowanym i związanym z wieloma dziedzinami życia społecznego, w tym z różnymi sektorami prawa. Wystarczy przywołać podnoszone w dyskusjach, a nie ujęte chyba w projektach zagadnienie zwalniania zatrudnionych pracowników uczelni, nie wypełniających zleconych im zadań, a chronionych prawem pracy. Pokazuje to, że jednym z poziomów dyskusji i zmian…

Szczegóły

Doskonałość kształcenia – zaczynamy rejestrację!

Poprawa kształcenia to najistotniejsza część reformy szkolnictwa wyższego. To własnie będzie tematem kolejnej Konferencji Programowej NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, która odbędzie się w Lublinie 29-30 marca. Formularz zgłoszeniowy Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki…

Szczegóły

Potrzebne jest projektowanie ideału

W pracach na przygotowaniem nowego porządku w nauce i szkolnictwie wyższym z uregulowaniami prawnymi połączyć należy podejście niekonwencjonalne: projektowanie ideału i dążenie do niego poprzez usuwanie zidentyfikowanych przeszkód. Należy to robić jak najszybciej, zanim zmienią się uwarunkowania i tym samym przeszkody.  Tak twierdzi profesor Krzysztof Leja w swoim komentarzu opublikowanym w Rzeczpospolitej 1 Marca w związku z prezentacją na Politechnice Warszawskiej trzech projektów założeń do ustawy 2.0 (Zachęcamy do lektury, całość…

Szczegóły

Ustawa 2.0 coraz bliżej

1 marca na Politechnice Warszawskiej trzy zespoły, które wygrały konkurs MNiSW, zaprezentowały trzy wersje założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zapis wystąpień można zobaczyć w zakładce Ustawa 2.0 Na wypełnionej po brzegi auli zasiedli przedstawiciele większości polskich wyższych uczelni. Każdy zespół miał pół godziny na przedstawienie w skrócie swojej koncepcji. Następnie, po wystąpieniu wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina odbyła się dyskusja,…

Szczegóły

Wszystko o badaniach naukowych w Polsce

W Polsce mamy o połowę mniej pracowników nauki w porównaniu do liczby mieszkańców niż Wielka Brytania czy Niemcy. Ile wydajemy na badania naukowe i na co konkretnie idą te pieniądze. Ile polskich prac jest indeksowanych w bazie Scopus? Jak to jest z rankingami? Na podstronie Konferencji Programowej NKN w Poznaniu „Doskonałość naukowa – jak równac do najlepszych” dostępne są materiały przygotowane na konferencję przez ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zachęcamy…

Szczegóły

Prezentacja projektów założeń do Ustawy 2.0

Wyniki prac trzech zespołów wyłonionych w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego zaprezentowane zostaną w środę 1 marca 2017 roku o godzinie 15.00 w Auli Politechniki Warszawskiej. Założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym przedstawią prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS, prof. Marek Kwiek  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda.  Po prezentacji planowane jest wystąpienie wiceprezesa rady ministrów, ministra nauki i szkolnictwa…

Szczegóły

Poznań – ogromne zainteresowanie – koniec rejestracji

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 i 24 lutego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Limit miejsc został wyczerpany w czasie zaledwie 9 dni rejestracji. Jest to kolejna po katowickiej konferencja programowa NKN, w której liczba chętnych znacząco przekracza liczbę dostępnych miejsc. Jak się zdaje oznacza to, że społeczność akademicka coraz szerzej włącza…

Szczegóły

O imponderabiliach – kto pamięta przysięgę doktorską?

Przed nami dwie konferencje poświęcone doskonałości – naukowej i dydaktycznej. W związku z tym, że obrady będą miały z pewnością charakter raczej szczegółowy, chciałabym powrócić do czegoś, co stanowi – a przynajmniej stanowiło –imponderabilia pracy na uczelni. Zdecydowana większość pracowników nauki składała przysięgę doktorską i pamięta jej treść: (…)  vestrarum disciplinarum studia impigro labore culturos et provecturos / non sordidi lucri causa / nec ad vanam captandam gloriam,…

Szczegóły