Doskonałość niejedno ma imię

Andrzej Blikle, profesor nauk matematycznych i mistrz cukierniczy, a także wybitny znawca problematyki jakości, podczas jednej z konferencji zachęcał do odrzucenia pojęcia ‘doskonałość’, jako nieistniejącego, niedoścignionego wzoru, do którego można jedynie asymptotycznie zmierzać, nigdy go nie osiągając. Uzasadnienie było bardzo proste – jeśli doskonałość jest nieosiągalna to w nieskończonym dążeniu do niej można wpaść w depresję. Andrzej Blikle proponował zastąpienie określenia „dążenie do doskonałości” określeniem ‘doskonalenie’.…

Szczegóły

Duże zainteresowanie konferencją NKN w Poznaniu

Po kilku dniach zapełniła się większość miejsc przewidzianych dla uczestników Konferencji Programowej NKN „Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych” Formularz rejestracyjny i program Jedną z mocnych stron programu poznańskiej konferencji są goście zagraniczni wśród nich Jean-Pierre Bourguignon prezes European Research Council, instytucji między innymi przyznającej najbardziej wśród pracowników nauki pożądane granty ERC, oraz, Said Taha wiceprezydent Elsevier wydawcy najbardziej prestiżowych…

Szczegóły

Z perspektywy humanisty

Kilka uwag po zapoznaniu się z projektem zespołu prof. Kwieka 1) Sugerowałabym przemyślenie propozycji, by zrezygnować z habilitacji na uczelni (czy rzeczywiście habilitacja poza macierzystym środowiskiem jest bardziej obiektywna?) – raczej postulowałabym powrót do dawnej formy habilitacji: 3-4 recenzentów + komisja, koniecznie wykład habilitacyjny i kolokwium; 2) Jeśli chodzi o pomysł rozdzielenia dydaktyki i badań – propozycja wydaje się kusząca (kto nie tęskni czasem, zwłaszcza pracując z ofiarami…

Szczegóły

Jeśli chcesz mieć wpływ na ustawę, zabierz głos.

Dostępne już są trzy projekty założeń do Ustawy 2.0 – czas na dyskusję. Na naszej stronie można uzyskać dostęp do trzech projektów założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w wersji PDF. 1 marca na Politechnice Warszawskiej odbędzie się prezentacja wszystkich trzech projektów, na żywo będzie można ją oglądać w Internecie. Autorzy odpowiadać będę także na pytania publiczności i internautów. Na podstawie trzech projektów założeń, wniosków z konferencji programowych…

Szczegóły

ZACZYNAMY REJESTRACJĘ!

Rozpoczynamy rejestrację na Konferencję Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 23 i 24 lutego. Formularz rejestracyjny i program konferencji.  Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych. Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części…

Szczegóły

Czy humanistyka jest dzieckiem specjalnej troski?

Humanistyka nie jest, oczywiście, „dzieckiem specjalnej troski” w tym sensie, że ma jakieś trudności, ograniczenia, ze względu na które należałoby ją traktować w sposób szczególny, wyrozumiale i z troską należną osobom, które zwykło się tak określać. Jest nim jednak w innym sensie i z innych powodów, które wydają się oczywiste, ale które warto być może określić i nazwać. Humanistyka jest bowiem tą dziedziną, której rola nie ogranicza się ani do uprawiania nauki…

Szczegóły

Równać do najlepszych – czego brakuje polskim naukowcom?

Już za niespełna trzy tygodnie kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość w nauce – jak równać do najlepszych?” współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przy udziale Polskiej Akademii Nauk. Rejestracja rozpocznie się we wtorek 7 lutego. W Poznaniu polscy badacze będą mogli dowiedzieć się jak wiodące kraje świata wspierają wysoki poziom badań u siebie, wiedzą tą podzielą się wybitni eksperci z zagranicy…

Szczegóły

Po konferencji w Katowicach – dokąd prowadzi ta dyskusja

W dotychczasowych dyskusjach dominuje kilka nurtów. Po pierwsze – temat pieniędzy (tych, o które się upomina w stosunku do nauki, i tych, które za jej pośrednictwem można wytworzyć). W tej kwestii wypowiadają się oczywiście zwłaszcza przedstawiciele dyscyplin ścisłych (co zrozumiałe) i lekarze (co może budzić pewien niepokój). Po drugie – temat zmian organizacyjnych, formalnych; tutaj zdania są podzielone, choć dominuje przekonanie o tym, że im więcej się…

Szczegóły

Korytarzowy smog, czy świeże powietrze?

Opinia po Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” Podczas kolejnej konferencji organizowanej w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki w gościnnych murach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pojawił się apel z ust doktoranta, o ile dobrze to wychwyciłem, aby zastąpić smog odczuwalny na uczelnianych korytarzach świeżym powietrzem. Inspiracja smogowa była za oknem, a rzeczywistość, zdaniem nie tylko owego doktoranta w murach naszych uczelni.…

Szczegóły

Wszystko o polskiej kadrze naukowej

Polski uczony uzyskuje habilitację średnio w wieku 46 lat i jest o dwa lata młodszy niż jego kolega dwa lata temu. Największe polskie uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, czy UAM w Poznaniu promują rocznie ponad 350 doktorów i przyznają między 80 a 100 habilitacji. Dostępne już są materiały przygotowane na Konferencję Programową Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach. W broszurze, którą znaleźć można na podstronie konferencji katowickiej znaleźć można…

Szczegóły