Wszystko o badaniach naukowych w Polsce

W Polsce mamy o połowę mniej pracowników nauki w porównaniu do liczby mieszkańców niż Wielka Brytania czy Niemcy.

Ile wydajemy na badania naukowe i na co konkretnie idą te pieniądze. Ile polskich prac jest indeksowanych w bazie Scopus? Jak to jest z rankingami?

Na podstronie Konferencji Programowej NKN w Poznaniu „Doskonałość naukowa – jak równac do najlepszych” dostępne są materiały przygotowane na konferencję przez ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy do lektury.

Prezentacja projektów założeń do Ustawy 2.0

Wyniki prac trzech zespołów wyłonionych w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego zaprezentowane zostaną w środę 1 marca 2017 roku o godzinie 15.00 w Auli Politechniki Warszawskiej. Założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym przedstawią prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS, prof. Marek Kwiek  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda.  Po prezentacji planowane jest wystąpienie wiceprezesa rady ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego…

Szczegóły

Poznań – ogromne zainteresowanie – koniec rejestracji

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 i 24 lutego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Limit miejsc został wyczerpany w czasie zaledwie 9 dni rejestracji. Jest to kolejna po katowickiej konferencja programowa NKN, w której liczba chętnych znacząco przekracza liczbę dostępnych miejsc. Jak się zdaje oznacza to, że społeczność akademicka coraz szerzej włącza się…

Szczegóły

O imponderabiliach – kto pamięta przysięgę doktorską?

Przed nami dwie konferencje poświęcone doskonałości – naukowej i dydaktycznej. W związku z tym, że obrady będą miały z pewnością charakter raczej szczegółowy, chciałabym powrócić do czegoś, co stanowi – a przynajmniej stanowiło –imponderabilia pracy na uczelni. Zdecydowana większość pracowników nauki składała przysięgę doktorską i pamięta jej treść: (…)  vestrarum disciplinarum studia impigro labore culturos et provecturos / non sordidi lucri causa / nec ad vanam captandam gloriam,…

Szczegóły

Doskonałość niejedno ma imię

Andrzej Blikle, profesor nauk matematycznych i mistrz cukierniczy, a także wybitny znawca problematyki jakości, podczas jednej z konferencji zachęcał do odrzucenia pojęcia ‘doskonałość’, jako nieistniejącego, niedoścignionego wzoru, do którego można jedynie asymptotycznie zmierzać, nigdy go nie osiągając. Uzasadnienie było bardzo proste – jeśli doskonałość jest nieosiągalna to w nieskończonym dążeniu do niej można wpaść w depresję. Andrzej Blikle proponował zastąpienie określenia „dążenie do doskonałości” określeniem ‘doskonalenie’. Peter…

Szczegóły

Duże zainteresowanie konferencją NKN w Poznaniu

Po kilku dniach zapełniła się większość miejsc przewidzianych dla uczestników Konferencji Programowej NKN „Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych” Formularz rejestracyjny i program Jedną z mocnych stron programu poznańskiej konferencji są goście zagraniczni wśród nich Jean-Pierre Bourguignon prezes European Research Council, instytucji między innymi przyznającej najbardziej wśród pracowników nauki pożądane granty ERC, oraz, Said Taha wiceprezydent Elsevier wydawcy najbardziej prestiżowych…

Szczegóły

Z perspektywy humanisty

Kilka uwag po zapoznaniu się z projektem zespołu prof. Kwieka 1) Sugerowałabym przemyślenie propozycji, by zrezygnować z habilitacji na uczelni (czy rzeczywiście habilitacja poza macierzystym środowiskiem jest bardziej obiektywna?) – raczej postulowałabym powrót do dawnej formy habilitacji: 3-4 recenzentów + komisja, koniecznie wykład habilitacyjny i kolokwium; 2) Jeśli chodzi o pomysł rozdzielenia dydaktyki i badań – propozycja wydaje się kusząca (kto nie tęskni czasem, zwłaszcza pracując z ofiarami…

Szczegóły

Jeśli chcesz mieć wpływ na ustawę, zabierz głos.

Dostępne już są trzy projekty założeń do Ustawy 2.0 – czas na dyskusję. Na naszej stronie można uzyskać dostęp do trzech projektów założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w wersji PDF. 1 marca na Politechnice Warszawskiej odbędzie się prezentacja wszystkich trzech projektów, na żywo będzie można ją oglądać w Internecie. Autorzy odpowiadać będę także na pytania publiczności i internautów. Na podstawie trzech projektów założeń, wniosków z konferencji programowych…

Szczegóły

ZACZYNAMY REJESTRACJĘ!

Rozpoczynamy rejestrację na Konferencję Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 23 i 24 lutego. Formularz rejestracyjny i program konferencji.  Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych. Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części…

Szczegóły

Czy humanistyka jest dzieckiem specjalnej troski?

Humanistyka nie jest, oczywiście, „dzieckiem specjalnej troski” w tym sensie, że ma jakieś trudności, ograniczenia, ze względu na które należałoby ją traktować w sposób szczególny, wyrozumiale i z troską należną osobom, które zwykło się tak określać. Jest nim jednak w innym sensie i z innych powodów, które wydają się oczywiste, ale które warto być może określić i nazwać. Humanistyka jest bowiem tą dziedziną, której rola nie ogranicza się ani do uprawiania nauki…

Szczegóły