ZACZYNAMY REJESTRACJĘ!

Rozpoczynamy rejestrację na Konferencję Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 23 i 24 lutego. Formularz rejestracyjny i program konferencji.  Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych. Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części…

Szczegóły

Czy humanistyka jest dzieckiem specjalnej troski?

Humanistyka nie jest, oczywiście, „dzieckiem specjalnej troski” w tym sensie, że ma jakieś trudności, ograniczenia, ze względu na które należałoby ją traktować w sposób szczególny, wyrozumiale i z troską należną osobom, które zwykło się tak określać. Jest nim jednak w innym sensie i z innych powodów, które wydają się oczywiste, ale które warto być może określić i nazwać. Humanistyka jest bowiem tą dziedziną, której rola nie ogranicza się ani do uprawiania nauki…

Szczegóły

Równać do najlepszych – czego brakuje polskim naukowcom?

Już za niespełna trzy tygodnie kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość w nauce – jak równać do najlepszych?” współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przy udziale Polskiej Akademii Nauk. Rejestracja rozpocznie się we wtorek 7 lutego. W Poznaniu polscy badacze będą mogli dowiedzieć się jak wiodące kraje świata wspierają wysoki poziom badań u siebie, wiedzą tą podzielą się wybitni eksperci z zagranicy…

Szczegóły

Po konferencji w Katowicach – dokąd prowadzi ta dyskusja

W dotychczasowych dyskusjach dominuje kilka nurtów. Po pierwsze – temat pieniędzy (tych, o które się upomina w stosunku do nauki, i tych, które za jej pośrednictwem można wytworzyć). W tej kwestii wypowiadają się oczywiście zwłaszcza przedstawiciele dyscyplin ścisłych (co zrozumiałe) i lekarze (co może budzić pewien niepokój). Po drugie – temat zmian organizacyjnych, formalnych; tutaj zdania są podzielone, choć dominuje przekonanie o tym, że im więcej się…

Szczegóły

Korytarzowy smog, czy świeże powietrze?

Opinia po Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” Podczas kolejnej konferencji organizowanej w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki w gościnnych murach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pojawił się apel z ust doktoranta, o ile dobrze to wychwyciłem, aby zastąpić smog odczuwalny na uczelnianych korytarzach świeżym powietrzem. Inspiracja smogowa była za oknem, a rzeczywistość, zdaniem nie tylko owego doktoranta w murach naszych uczelni.…

Szczegóły

Wszystko o polskiej kadrze naukowej

Polski uczony uzyskuje habilitację średnio w wieku 46 lat i jest o dwa lata młodszy niż jego kolega dwa lata temu. Największe polskie uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, czy UAM w Poznaniu promują rocznie ponad 350 doktorów i przyznają między 80 a 100 habilitacji. Dostępne już są materiały przygotowane na Konferencję Programową Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach. W broszurze, którą znaleźć można na podstronie konferencji katowickiej znaleźć można…

Szczegóły

Ostatnie przygotowania w Katowicach

„Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwają ostatnie przygotowania do kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja zaczyna się o 10.00 i wtedy też zaczyna się transmisja online na naszej stronie. Program konferencji (a więc i transmisji) znajduje się na podstronie konferencji katowickiej. Sesje seminaryjne z podziałem na grupy nie będą niestety transmitowane. Zaraz po zakończeniu pierwszego dnia obrad nagranie konferencji…

Szczegóły

Refleksje nad zmianami w nauce i szkolnictwie wyższym

Refleksje po pierwszych posiedzeniach Narodowej Rady Nauki, oraz po dyskusji nad projektami założeń do Ustawy. Krótkie, z konieczności, dyskusje na posiedzeniach NRN pokazały, że postrzeganie roli nauki w rozwoju Kraju ma różne punkty odniesienia pochodzące z doświadczeń wypowiadających się osób. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu powinniśmy naszym dyskusjom nadać spójność, wynikającą z przyjęcia pewnego punktu widzenia, który wyznaczać będzie określone kierunki działań związane z koniecznością zmiany organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. Kierunek zmian wynikać…

Szczegóły

Dla kogo nowa ustawa?

W dyskusjach nad nową ustawą często pomija się głos młodych naukowców, a to przecież oni dopiero odczują skutki nowego prawa. Dyskusja nad kształtem regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, a szerzej nad przyszłością szkolnictwa wyższego pokazuje różnorodność poglądów w niemal każdej omawianej kwestii. To dobrze, gdyż w innym wypadku nie byłoby o czym rozmawiać. Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Wspólnym mianownikiem dyskusji powinien być fakt, iż skutki zapisów…

Szczegóły

Wydarzenia Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017

Przedstawiamy kalendarium wydarzeń Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017 Konferencje Programowe Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej 26-27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach   Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych 23-24 lutego 2017 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN   Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do – Ustawy 2.0 1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska   Doskonałość…

Szczegóły