Równać do najlepszych – czego brakuje polskim naukowcom?

Już za niespełna trzy tygodnie kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość w nauce – jak równać do najlepszych?” współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przy udziale Polskiej Akademii Nauk. Rejestracja rozpocznie się we wtorek 7 lutego. W Poznaniu polscy badacze będą mogli dowiedzieć się jak wiodące kraje świata wspierają wysoki poziom badań u siebie, wiedzą tą podzielą się wybitni eksperci z zagranicy…

Szczegóły

Po konferencji w Katowicach – dokąd prowadzi ta dyskusja

W dotychczasowych dyskusjach dominuje kilka nurtów. Po pierwsze – temat pieniędzy (tych, o które się upomina w stosunku do nauki, i tych, które za jej pośrednictwem można wytworzyć). W tej kwestii wypowiadają się oczywiście zwłaszcza przedstawiciele dyscyplin ścisłych (co zrozumiałe) i lekarze (co może budzić pewien niepokój). Po drugie – temat zmian organizacyjnych, formalnych; tutaj zdania są podzielone, choć dominuje przekonanie o tym, że im więcej się zmieni,…

Szczegóły

Korytarzowy smog, czy świeże powietrze?

Opinia po Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” Podczas kolejnej konferencji organizowanej w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki w gościnnych murach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pojawił się apel z ust doktoranta, o ile dobrze to wychwyciłem, aby zastąpić smog odczuwalny na uczelnianych korytarzach świeżym powietrzem. Inspiracja smogowa była za oknem, a rzeczywistość, zdaniem nie tylko owego doktoranta w murach naszych uczelni. To mocne…

Szczegóły

Wszystko o polskiej kadrze naukowej

Polski uczony uzyskuje habilitację średnio w wieku 46 lat i jest o dwa lata młodszy niż jego kolega dwa lata temu. Największe polskie uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, czy UAM w Poznaniu promują rocznie ponad 350 doktorów i przyznają między 80 a 100 habilitacji. Dostępne już są materiały przygotowane na Konferencję Programową Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach. W broszurze, którą znaleźć można na podstronie konferencji katowickiej znaleźć można…

Szczegóły

Ostatnie przygotowania w Katowicach

„Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwają ostatnie przygotowania do kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja zaczyna się o 10.00 i wtedy też zaczyna się transmisja online na naszej stronie. Program konferencji (a więc i transmisji) znajduje się na podstronie konferencji katowickiej. Sesje seminaryjne z podziałem na grupy nie będą niestety transmitowane. Zaraz po zakończeniu pierwszego dnia obrad nagranie konferencji dostępne…

Szczegóły

Refleksje nad zmianami w nauce i szkolnictwie wyższym

Refleksje po pierwszych posiedzeniach Narodowej Rady Nauki, oraz po dyskusji nad projektami założeń do Ustawy. Krótkie, z konieczności, dyskusje na posiedzeniach NRN pokazały, że postrzeganie roli nauki w rozwoju Kraju ma różne punkty odniesienia pochodzące z doświadczeń wypowiadających się osób. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu powinniśmy naszym dyskusjom nadać spójność, wynikającą z przyjęcia pewnego punktu widzenia, który wyznaczać będzie określone kierunki działań związane z koniecznością zmiany organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. Kierunek zmian wynikać będzie…

Szczegóły

Dla kogo nowa ustawa?

W dyskusjach nad nową ustawą często pomija się głos młodych naukowców, a to przecież oni dopiero odczują skutki nowego prawa. Dyskusja nad kształtem regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, a szerzej nad przyszłością szkolnictwa wyższego pokazuje różnorodność poglądów w niemal każdej omawianej kwestii. To dobrze, gdyż w innym wypadku nie byłoby o czym rozmawiać. Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Wspólnym mianownikiem dyskusji powinien być fakt, iż skutki zapisów przyszłej…

Szczegóły

Wydarzenia Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017

Przedstawiamy kalendarium wydarzeń Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017 Konferencje Programowe Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej 26-27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach   Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych 23-24 lutego 2017 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN   Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do – Ustawy 2.0 1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska   Doskonałość…

Szczegóły

Konferencja Programowa w Katowicach – rekordowe zainteresowanie

Zamykamy rejestrację na Konferencją Programową NKN w Katowicach, konferencja  cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że zabrakło już miejsc. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do oglądania 26 i 27 stycznia transmisji na żywo na naszej stronie, oraz zapisu transmisji, który pojawi się na stronie zaraz po zakończeniu konferencji. Zapraszamy również do udziału w dyskusji na Facebooku, na forum dyskusyjnym, lub do wysyłania maili z przemyśleniami na nasz adres. Pytania w związku z organizacją konferencji w Katowicach prosimy kierować…

Szczegóły

Ustawa 2.0, projekt Prof. Kwieka i inne kwestie

Prof. Maria Korytowska – Uwagi na temat planowanej ustawy 2.0 (Zapraszamy do dyskusji) Pierwsza rzecz, która budzi wątpliwości, to podział na uczelnie badawcze, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne. Należy obawiać się, że podział taki (zresztą semantycznie błędny – uczelnia dydaktyczna to pleonazm) prowadzić może do niekorzystnych efektów, nieprzewidzianych przez zwolenników takiego podziału. Po pierwsze, istnieje (i powinien zostać utrzymany) silny związek między badaniami naukowymi a dydaktyką i ma on charakter zwrotny: dobry…

Szczegóły