Ostatnie przygotowania w Katowicach

„Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwają ostatnie przygotowania do kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja zaczyna się o 10.00 i wtedy też zaczyna się transmisja online na naszej stronie. Program konferencji (a więc i transmisji) znajduje się na podstronie konferencji katowickiej. Sesje seminaryjne z podziałem na grupy nie będą niestety transmitowane. Zaraz po zakończeniu pierwszego dnia obrad nagranie konferencji…

Szczegóły

Refleksje nad zmianami w nauce i szkolnictwie wyższym

Refleksje po pierwszych posiedzeniach Narodowej Rady Nauki, oraz po dyskusji nad projektami założeń do Ustawy. Krótkie, z konieczności, dyskusje na posiedzeniach NRN pokazały, że postrzeganie roli nauki w rozwoju Kraju ma różne punkty odniesienia pochodzące z doświadczeń wypowiadających się osób. Dla osiągnięcia wyznaczonego celu powinniśmy naszym dyskusjom nadać spójność, wynikającą z przyjęcia pewnego punktu widzenia, który wyznaczać będzie określone kierunki działań związane z koniecznością zmiany organizacji nauki i szkolnictwa wyższego. Kierunek zmian wynikać…

Szczegóły

Dla kogo nowa ustawa?

W dyskusjach nad nową ustawą często pomija się głos młodych naukowców, a to przecież oni dopiero odczują skutki nowego prawa. Dyskusja nad kształtem regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, a szerzej nad przyszłością szkolnictwa wyższego pokazuje różnorodność poglądów w niemal każdej omawianej kwestii. To dobrze, gdyż w innym wypadku nie byłoby o czym rozmawiać. Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Wspólnym mianownikiem dyskusji powinien być fakt, iż skutki zapisów…

Szczegóły

Wydarzenia Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017

Przedstawiamy kalendarium wydarzeń Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017 Konferencje Programowe Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej 26-27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach   Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych 23-24 lutego 2017 r. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN   Dodatkowo: Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do – Ustawy 2.0 1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska   Doskonałość…

Szczegóły

Konferencja Programowa w Katowicach – rekordowe zainteresowanie

Zamykamy rejestrację na Konferencją Programową NKN w Katowicach, konferencja  cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że zabrakło już miejsc. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do oglądania 26 i 27 stycznia transmisji na żywo na naszej stronie, oraz zapisu transmisji, który pojawi się na stronie zaraz po zakończeniu konferencji. Zapraszamy również do udziału w dyskusji na Facebooku, na forum dyskusyjnym, lub do wysyłania maili z przemyśleniami na nasz adres. Pytania w związku z organizacją konferencji w Katowicach prosimy kierować…

Szczegóły

Ustawa 2.0, projekt Prof. Kwieka i inne kwestie

Prof. Maria Korytowska – Uwagi na temat planowanej ustawy 2.0 (Zapraszamy do dyskusji) Pierwsza rzecz, która budzi wątpliwości, to podział na uczelnie badawcze, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne. Należy obawiać się, że podział taki (zresztą semantycznie błędny – uczelnia dydaktyczna to pleonazm) prowadzić może do niekorzystnych efektów, nieprzewidzianych przez zwolenników takiego podziału. Po pierwsze, istnieje (i powinien zostać utrzymany) silny związek między badaniami naukowymi a dydaktyką i ma on charakter zwrotny: dobry…

Szczegóły

Ustawa 2.0, projekt zespołu prof. Kwieka – uwagi

   Uwagi do projektu ustawy wg zespołu prof. Kwieka – prof. Piotr Czauderna (Zapraszamy do dyskusji) Szkolnictwo wyższe i nauka wymagają  w Polsce pilnych zmian, bowiem coraz bardziej odstają one od współczesnych wymogów i wyzwań oraz rozwiązań światowych. Dlatego z całego serca popieram propozycję zmiany sposobu funkcjonowania wyższych uczelni i instytutów badawczych w oparciu o uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Niepokoi mnie jednak fakt, iż dotąd mieliśmy szansę…

Szczegóły

Rozpoczynamy dyskusję o projektach ustawy

Prof. dr hab. Halina Abramczyk – Uwagi do projektu ustawy wg zespołu prof. Kwieka Zapraszamy do dyskusji Po 1989 r. szkolnictwo wyższe i nauka nigdy nie były i nie są nadal  w Polsce priorytetem rozwojowym, co przyczyniło się do zapóźnienia technologicznego i naukowego kraju. Z drugiej strony, niektóre dziedziny (takie jak np. chemia, biologia, fizyka, elementy diagnostyki medycznej i wiele innych)   radzą sobie nad wyraz dobrze, jeśli chodzi o poziom umiędzynarodowienia, liczbę i jakość…

Szczegóły

Można już zapisać się na Konferencję NKN w Katowicach

Rozpoczęła się rejestracja uczestników Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki:  „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach. Zapraszamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przed zaplanowanym na wrzesień 2017 Narodowym Kongresem Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa…

Szczegóły

Tematy dyskusji w Katowicach

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej” – o czym będziemy dyskutować. Po rozpoczynającym konferencję wystąpieniu, w którym Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin mówić będzie o wyzwaniach dla rozwoju kariery akademickiej, eksperci z kilku krajów europejskich rozmawiać będą o ścieżkach kariery w różnych kulturach akademickich i zastanawiać się nad panującymi obecnie na świecie trendami w tej dziedzinie. Jakie propozycje rozwoju…

Szczegóły