prof. dr hab. Hubert Izdebski

Uniwersytet SWPS
Hubert Izdebski - prof. n. prawnych; prof. zwycz. w Uniwersytecie SWPS (od 2015); em. prof. zwycz. Uniwersytetu Warszawskiego. Członek–korespondent PAN (od 2016). Wypromował 24 doktorów n. prawnych. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016). Adwokat, radca prawny. Autor (lub współautor) 31 książek, w tym: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (wspólnie z M. Kuleszą), Fundamenty współczesnych państw, Samorząd terytorialny, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni oraz Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej. Od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne, w tym dotyczące szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; członek Rady Legislacyjnej (1994-1998) i przewodniczący jednego z zespołów do opracowania założeń „Ustawy 2.0”.