mgr Maria Kanior

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
Mgr Maria Kanior - biolog-genetyk. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz upowszechniania kultury. Przez lata pełniła funkcje dyrektora zespołu szkół, a także inspektora w KOiW w Tarnowie. W latach 1975-78 z-ca Komendanta Chorągwi ZHP w Tarnowie, a także członek Głównej Kwatery ZHP. W latach 1979-1990 wiceprezydent Tarnowa. Wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, przewodniczący Rady Kultury przy Prezydencie Tarnowa, członek Tarnowskiej Rady Seniorów. Mocno związana z upowszechnianiem kultury i sztuki. Od 12 lat jest prezesem największego (600 osób) w Małopolsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie. Matka Chrzestna statku MS „Ziemia Tarnowska”.