Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

Data konferencji:

25-26 maja 2017 r.

Współorganizator:

łódzkie środowisko akademickie

Opis konferencji

Rejestracja na konferencję w Łodzi rozpocznie się na około 3 tygodnie przed wydarzeniem. Informacja o tym wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego znajdzie się na naszej stronie (tu i w zakładce AKTUALNOŚCI) na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechniki Łódzkiej i wielu innych zaprzyjaźnionych instytucji. Pojawi się ona też na naszych profilach na Facebooku i Twitterze, można je śledzić aby informacji nie przegapić.

 

Zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków publicznych tworzą bodźce motywujące instytucje sektora akademickiego do podejmowania określonych kierunków aktywności. Dotacje budżetowe: podstawowa – w obszarze działalności dydaktycznej oraz statutowa – na finansowanie działalności badawczej stanowią podstawowy strumień środków dla instytucji akademickich. Sposób podziału dotacji określony jest w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydanych na podstawie odpowiednich delegacji ustawowych.

Sposób obliczania dotacji na zadania związane z kształceniem studentów, algorytm, ma za sobą już długą historię. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło ostatnio działania mające zwiększyć znaczenie czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji. Rozstrzygnąć należy też, w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową.

Rozważane też są zmiany koncepcji finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie: zamiast), kontraktowego system finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów.

Trzeba rozstrzygnąć jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne.

Rozważenia wymagają również zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków, którymi zarządzają agencje badawcze, NCN i NCBR, czy fundacje, jak np. FNP czy FRSE.

Program konferencji

Wydawnictwo konferencyjne

Goście specjalni

Multimedia

Prezentacje

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę