Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

Data konferencji:

19-20 czerwca 2017 r.

Współorganizator:

Uniwersytet Warszawski

Opis konferencji

Wystąpienia z pierwszego dnia konferencji. 

Wystąpienie programowe wicepremiera Jarosława Gowina

Otwarcie konferencji przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego profesora Marcina Pałysa

Prof. Rolf Tarach, A simple and minimal Autonomy model for European Universities

Panel I – Różne uczelnie, różne modele zarządzania

Prof. Tomas Zima, The role of the state in higher education in the Czech Republic

Panel II – Udział studentów, doktorantów, związków zawodowych i pracodawców w procesie zarządzania uczelnią, oraz podsumowanie sesji równoległych przez prowadzących

 

Wystąpienia z drugiego dnia konferencji

Prof. Aleksander Bobko, Etos, a samoregulacja środowiska akademickiego

Panel III – Relacje wewnętrzne uczelni – odpowiedzialność i kompetencje różnych organów

Panel IV – Polityka kadrowa i finansowa uczelni

Panel V – Rola MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Prof. Jarosław Górniak, Podsumowanie konferencji

 

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni. Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Program konferencji

Pobierz program konferencji jako plik PDF (Pobierz plik PDF – Adobe Reader)

Wydawnictwo konferencyjne

Pobierz program konferencji jako plik PDF (Pobierz plik PDF – Adobe Reader)

Goście specjalni

Multimedia

Prezentacje

Wydrukuj stronę Wydrukuj stronę