Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki,  będzie stanowił podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej  debaty środowiskowej. Rozpoczęła się ona ponad rok temu rozpisaniem konkursu na projekty założeń do ustawy. Od października 1016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbyły się konferencje  programowe NKN poświęcone  kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego. Odbyło się też wiele innych spotkań, debat i konsultacji.

Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Narodowy Kongres Nauki będzie też początkiem konsultacji projektu nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Analizowane będą konkretne propozycje całościowych regulacji ustawowych. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone nie tylko wystąpienia i panele, oraz  seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy. Narodowy Kongres Nauki będzie początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji tego projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Ramowy Program Kongresu

Ramowy Program Kongresu – pobierz plik w formacie *.pdf* – program może ulec zmianie

timeline_pre_loader
19 września 2017 - wtorek

7:00 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10 /sala plenerowa S1/

Otwarcie Narodowego Kongresu Nauki
prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

9:10 - 9:55

Wystąpienia inauguracyjne

9:55 - 10:15

Podsumowanie debaty środowiskowej
prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki

11:45 - 12:45

Wystąpienia tematyczne
dotyczące projektu Ustawy 2.0

14:30 - 15:00

Wystąpienia tematyczne – cz. II
dotyczące projektu Ustawy 2.0

15:00 - 16:00

Panel I
Ścieżki kariery

16:00 - 17:00

Panel II
Ewaluacja systemu szkolnictwa wyższego i nauki

17:00 - 18:00

Panel III
Organizacja systemu szkolnictwa wyższego i nauki

18:00 - 19:00

Panel IV
Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki

19:00

Poczęstunek koktajlowy
timeline_pre_loader
20 września 2017 - środa

9:00 - 17:30 SALA PLENARNA S1

Wystąpienia, panele, prezentacje reprezentantów oraz instytucji środowiska szkolnictwa wyższego i nauki.

10:10 - 17:10 SALE SEMINARYJNE

Seminaria

10:10 - 11:10

Ustrój uczelni

Ścieżki kariery akademickiej: naukowa i dydaktyczna

Pracownicy uczelni

Kształcenie studentów (w tym ocena jakości kształcenia)

11:20 - 12:20

Sieciowanie, konsolidacja, związki uczelni

Ewaluacja działalności naukowej

Kształcenie doktorantów

Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki: strumienie finansowania

12:30 - 13:30

Uczelnie w systemie szkolnictwa wyższego, typy uczelni, tworzenie, likwidacja, nadzór MNiSW oraz nadzór ministerstw branżowych

Organizacje przedstawicielskie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Prawa i obowiązki studentów (w tym pomoc materialna)

Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

15:00 - 16:00

Ustrój uczelni

Ścieżki kariery akademickiej: naukowa i dydaktyczna

Pracownicy uczelni

Kształcenie studentów (w tym ocena jakości kształcenia)

16:10 - 17:10

Sieciowanie, konsolidacja, związki uczelni

Ewaluacja działalności naukowej

Kształcenie doktorantów

Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki: strumienie finansowania

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Dojazd do ICE Kraków – kliknij po szczegóły

Hotele, parkingi, restauracje – kliknij po szczegóły