Filmy wideo

Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?

Prof. Aleksander Bobko,
Sekretarz Stanu w MNiSW

Prof. Radosław Sojak
Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu

Prof. Jan Kubik
University College London

Prof. Przemysław Urbańczyk
Instytut Etnologii i Archeologii PAN

Prof. Roman Cieślak
rektor SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego

Dzień II – konferencja w Toruniu
Wideo z drugiego dnia konferencji programowej NKN

Podsumowanie konferencji w Rzeszowie – Profesor Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady NKN

Podsumowanie konferencji w Rzeszowie – Mateusz Karpiński

Podsumowanie konferencji w Rzeszowie – Profesor Wiesław Banyś

Podsumowanie konferencji w Rzeszowie – Profesor Jacek Jaworski

Podsumowanie konferencji w Rzeszowie – Profesor Aleksander Bobko

Konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Rzeszowski. Dzień II

Konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki, współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Rzeszowski. Dzień I