Jarosław Górniak

Przewodniczący Rady
Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Halina Abramczyk

Łódź, Politechnika Łódzka

Wiesław Banyś

Katowice, Uniwersytet Śląski

Grzegorz Benysek

Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski

Barbara Będowska-Sójka

Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Andrzej Białas

Kraków; Uniwersytet Jagielloński

Włodzimierz Bolecki

Poznań; Instytut Badań Literackich PAN

Ks. Paweł Bortkiewicz

Poznań; Uniwersytet Adama Mickiewicza

Janusz Bujnicki

Warszawa, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

s. Barbara Chyrowicz

Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Partner wydarzenia
Aktualności