Artur H. Świergiel

Gdańsk, Uniwersytet Gdański

Tomasz Tokarski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Andrzej Udalski

Warszawa, Uniwersytet Warszawski

Tadeusz Uhl

Kraków, Akademia Górniczo Hutnicza

Jerzy Woźnicki

Warszawa, Politechnika Warszawska

Agnieszka Zalewska

Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Łódź, Uniwersytet Łódzki

Maciej Żylicz

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Partner wydarzenia
Aktualności