prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

  • Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  • Przewodnicząca Rady CERN w latach 2013-2015, członek krajowy korespondent PAU, Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, członek Zespołu Identyfikującego członków Rady Naukowej ERC, członek Komitetu Zarządzającego ESFRI