prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Telekomunikacji
  • Prezes Oddziału PAN w Krakowie, Członek PAN, b. Dyrektor NCN, Zastępca Przewodniczącego KPN; laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2008