prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz

  • Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny
  • członek Komitetu Sterującego programu Automata: from Mathematics to Applications przy European Science Foudation