prof. dr hab. Andrzej Udalski

  • Warszawa, Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki, Obserwatorium astronomiczne
  • Przewodniczący Komitetu Astronomii PAN; członek Rady Kuratorów PAN; Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności, laureat grantu "ERC Advanced Investigator Grant"; laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2002 roku