dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  • Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonometrii
  • Członek Naukowej Rady Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym