dr hab. Barbara Będowska-Sójka

  • Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Ekonometrii
  • Członek Naukowej Rady Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym