dr hab. Beata Hasiów–Jaroszewska, prof. nadzw. IOR-PIB

  • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
  • Z-ca Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych PAN,