Dr hab. Anna Rogut, prof. Społecznej Akademii Nauk