Dr hab. Tomasz Hryniewiecki, prof. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia