dr hab. Filip Musiał, prof. Ignatianum

  • Kraków, Akademia Ignatianum, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Członek zarządu Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego "Ośrodek Myśli Politycznej"; prorektor ds. studenckich Akademii Ignatianum
  • Członek Narodowej Rady Rozwoju