dr hab. Grażyna Ptak, prof. UJ

  • Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii
  • Laureatka Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badan Naukowych