prof. dr hab. Janusz Marek Bujnicki

  • Warszawa, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii; Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
  • Członek Akademii Młodych Uczonych PAN, Przewodniczący KPN, laureat Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, profesor i kierownik grupy w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu