prof. dr hab. Jarosław Górniak

  • Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii,
  • Dziekan Wydziału Filozoficznego