prof. dr hab. Jerzy Duszyński

  • Warszawa, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Prezes PAN, krajowy delegat do prac BioMedSciences European Strategy Forum for Research Infrastructures, b. przewodniczący Zespołu ds. Infrastruktury Badawczej przy MNiSW oraz Zespołu ds. Wykorzystania przestrzeni kosmicznej, b. podsekretarz stanu w MNiSW