prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

  • Warszawa, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
  • Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Fundacji Rektorów Polskich; Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy