prof. dr hab. Karol Myśliwiec

  • Warszawa, Instytut Kultur Śródziemnomorskich PAN
  • członek rzeczywisty PAN, b. Dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, laureat Nagrody FNP 2005; b. członek Rady NPRH