prof. dr hab. Krzysztof Diks

  • Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Dyrektor Instytutu Informatyki, Wdział MIM