dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG

  • Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania
  • Kierownik Katedry; Prodziekan Wydziału; członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU, Obywatele Nauki