prof. dr hab. Leon Gradoń

  • Warszawa; Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych
  • Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych, Członek Rady Naukowej Wydziału, laureat Nagrody FNP 2006; b. wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk