dr hab. Maciej Duszczyk

  • Warszawa; Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Polityki Społecznej, Zakład Społecznego Ustroju Pracy
  • Prorektor ds. naukowych UW, współpracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Biura Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX), Zastępca Dyrektora do spraw współpracy z zagranicą i badań naukowych IPS UW