prof. dr hab. Maciej Żylicz

  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  • Prezes  Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Członek Rady Kuratorów PAN; Członek krajowy korespondent  Polskiej Akademii Umiejętności; b. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych oraz Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Współpracy Polsko-Amerykańskiej; laureat Nagrody FNP w 1999 roku