dr Marek Cygan

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Instytut Informatyki
  • Laureat Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych