prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

  • Warszawa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  • b. prezes PAN; Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF); Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"; Członek Rady Kuratorów PAN; b. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Projektów Kluczowych dotyczących Badań i Rozwoju