prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

  • Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Polimerów
  • Dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT; Dyrektor Instytutu Polimerów, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT; Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego; Członek Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów