dr hab. inż. Monika Kaczmarek, prof. nadzw. IRZiBŻ oraz prof. nadzw. SGGW

  • Olsztyn, Instytut Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  • Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Zastępca przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych.