dr hab. Natalia Garner (Letki)

  • Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii
  • Laureatka Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych; dwukrotna laureatka stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej