Prof. dr hab. Antoni Cygan

  • Katowice, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Artystyczny, Katedra Malarstwa
  • Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych